(Jednání pokračovalo v 18.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka na jednání poslaneckého klubu Pirátů právě skončila. Budeme projednávat bod číslo 9 ve třetím čtení, kde jsme otevřeli rozpravu. Nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu. (Poslankyně Válková vznáší výhradu, že neměl ukončovat rozpravu, protože se do ní hlásila.) Já jsem ukončil rozpravu ve třetím čtení. Já bych poprosil nějakého ministra, aby nám otevřel rozpravu, prosím. (Přichází ministr Havlíček.)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Tak jestli můžu, zahajuji rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, máte slovo. A poprosil bych, abychom sledovali průběh jednání, protože já jsem zahájil podle § 99 odst. 7 třetí čtení, otevřel jsem rozpravu, ve které se přihlásil pan předseda Vondráček a následně pan předseda Michálek a požádal o přestávku. Pak jsem se několik vteřin dotazoval, jestli je někdo přihlášen do obecné rozpravy, nikdo nebyl. Proto jsem ji ukončil, pan ministr ji znovu otevřel.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Ten nouzový stav se opravdu projevuje nouzově i někdy v tom vystupování.

Dovoluji si vás požádat u tohoto tisku, abychom se vrátili do druhého čtení a je to z toho důvodu, že jsme dospěli, myslím, konsenzuálně k určité dohodě, která bude více vyhovovat zřejmě i těm, kteří tady vůči tomuto tisku projevili své kritické připomínky. Čili můj návrh je vrátit to do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, děkuji. Já tedy nechám hlasovat poté, co ukončím rozpravu. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, nikoho nevidím, končím rozpravu.

 

Zazněl tady návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 126, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro 78. Návrh byl přijat. Vracíme tento tisk do druhého čtení.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Paní poslankyně se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, je to hektické. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem tam načetla nový pozměňovací návrh, který je stejný jako ten, který tam je pod 4875, ale nyní má číslo 4881, s jedinou výjimkou, nicméně ta je podstatná, a to totiž ta, že se navrhuje zkrátit ochranná doba. Oproti tomu úplně původním bylo 31. 3. 2022. V tom mém předcházejícím pozměňovacím návrhu bylo 30. června 2021 a teď to zkracujeme právě v zájmu toho, aby ten princip proporcionality byl zachovaný na úplně nejminimálnější možnou dobu, to znamená do 31. prosince 2020.

Čili navrhuji zkrátit ochranou dobu do dne 31. prosince 2021 a je to § 1 odst. 4. Načtu to samozřejmě ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Hlásí se někdo další v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě elektronicky nemám nikoho přihlášeného, z místa paní poslankyně Válková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Takže se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem před chviličkou představila a který jsem i velmi stručně zdůvodnila a je to pozměňovací návrh číslo 4881. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ano, prosím máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych byl rád, aby se vyjasnilo, jestli všechny návrhy, které nám byly předloženy - a myslím, že je lepší, aby se to řeklo od pultu předsedajícího - platí. Tím pádem je tam jenom navíc návrh paní poslankyně Válkové a můžeme to projednávat, anebo jestli se teď všichni budeme přihlašovat, protože se z toho zblázníme. Takže prosím, ať pan zpravodaj řekne, že všechny návrhy, které byly předány, platí a navíc máme jenom návrh paní poslankyně Válkové.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana zpravodaje, aby to upřesnil.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Z nahraných a přihlášených návrhů zde tedy eviduji návrhy paní poslankyně Šafránkové, paní poslankyně Kovářové, paní poslankyně Kořanové, pana poslance Munzara, který si osvojil návrh pana poslance Kupky. Takže jsou tam všechny zahrnuty. Následně je tam pan poslanec Bartošek se svým pozměňovacím návrhem a potom je zase řada návrhů pana Munzara. Následně je tam další návrh paní poslankyně Kovářové - jsou tam dva. Potom je tam paní poslankyně Válková, původní návrh, a potom paní poslankyně Válková dala následný návrh. Myslím, že v proceduře se s tím vypořádáme opačným hlasováním.

Takže v tuto chvíli tyto všechny já eviduji jako zpravodaj a budu navrhovat v proceduře, aby bylo o nich postupně v nějaké logice hlasováno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: K proceduře dojdeme. V tuto chvíli se ptám, jestli má někdo ještě v podrobné rozpravě zájem vystoupit. Pokud ne, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova... o která není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Dolínek bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, pana poslance Petra Dolínka, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. První budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 4744 pana poslance Kupky, respektive Munzara. Tento návrh nahrazuje celý zákon jiným zněním, jinou formou podpory. Takže se vypořádáme nejprve s tímto.

Druhý bude hlasován návrh paní poslankyně Válkové 4881, jelikož ta uvádí nejkratší dobu ochranné lhůty zákona. Následně bychom hlasovali, kdyby neprošel, 4875 paní poslankyně Válkové, kde je ta lhůta jinak upravená. To by bylo třetí hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP