(20.50 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Co se týká toho moratoria, tak tady bych chtěla jenom říct, že my jsme právě ty lhůty upravili. To byla taky samozřejmě správná připomínka. Proto znovu opakuji, ty nové lhůty, jak je to v tom pozměňovacím návrhu, nejdéle do 31. 7., protože tam už bude prostor na to si vyřídit tu sociální dávku, a ta ochranná doba nebude do toho 31. května, ale pouze do konce roku, tzn. do 31. 12. 2020, pokud ten pozměňovací návrh podpoříte spolu se mnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, obecná rozprava byla skončena, budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Prvním přihlášeným je pan poslanec Dominik Feri. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Já ještě zareaguji na to, co zaznělo trošku jaksi bokem a mezi řádky v rámci obecné rozpravy. Pronajímatel není lump. Nelze to takhle paušálně říct. Pronajímatel netahá za delší konec provazu. Proboha, život je zelený strom. Jsou různé životní situace, různé právní vztahy, můžete třeba byt zdědit, pak můžete vlivem nějakého zranění třeba přestat chodit do práce, budete závislý na tom, jestli tam někoho máte, budete se s tím člověkem chtít dohodnout.

Ten návrh je špatný z toho titulu, že vkládá pronajímatelům do úst, že nechtějí mít obsazené byty, že budou chtít toho nájemce okamžitě vykopnout. To je zcela nesmyslné. A dokonce za krize, že by snad chtěli z těch bytů všichni pronajímatelé všechny nájemce vyhodit. To je přece nesmyslné. Tento návrh brání dohodě slušných rovnoprávných lidí v soukromoprávním vztahu.

My podpoříme pozměňovací návrhy našich kolegů a sám předkládám pozměňovací návrhy, ke kterým se teď v podrobné rozpravě hlásím. Jsou to návrhy, které najdete jako sněmovní dokument číslo 4828 a 4874. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Kytýr. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane místopředsedo. Přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vede pod číslem sněmovního dokumentu číslo 4715. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Pan poslanec Kytýr nyní a připraví se pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 4748, předkladatele poslance Milana Poura, a krátce bych ho zdůvodnil.

Předkladatel pozměňovacího návrhu se domnívá, že je nutné upřesnit alokaci hrazeného nájemného po rozhodné době. Domnívá se, že předkládaný sněmovní tisk toto neupravuje. Z těchto důvodů v pozměňovacím návrhu navrhuje, aby nájemné placené v ochranné době bylo použito na krytí nájemného v ochranné době a až po skončení ochranné doby se nájemné použilo na krytí pohledávek z rozhodné doby. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kupka, připraví se paní poslankyně Válková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady budu trochu déle, protože těch pozměňovacích návrhů s ohledem na podobu té samotné materie mám víc.

Nejprve bych se chtěl přihlásit k tisku (dokumentu) 4745, resp. pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 4745, který právě zajišťuje tu reálnou skutečnou pomoc státu v podobě zvýšeného příspěvku na bydlení tak, aby to nebyl zákon, který jenom přehazuje odpovědnost na pronajímatele, ale aby se tady stát skutečně přihlásil k nějaké konkrétní pomoci lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

Další pozměňovací návrh je 4851, kde se jedná o zkrácení té rozhodné doby do 30. června s možností prodloužení do 30. září letošního roku.

Další pozměňovací návrh má číslo 4852 a tady se rozšiřuje to opatření také pod pachty a podpachty v těch případech, kdy např. bytový dům je v pachtu, tak aby z toho tyto případy nevypadly.

Další pozměňovací návrh má číslo 4853 a upravuje zpřesnění, že ten, kdo se ocitne v té těžké životní situaci a bude uplatňovat odklad, musí předložit listiny. Ta současná podoba je poněkud vágní a bude zakládat i nejistotu na straně samotných nájemců i pronajímatelů.

Další pozměňovací návrh má číslo 4854 - je jenom terminologickou úpravou, která se snaží přiblížit tu samotnou předlohu ke znění občanského zákoníku, což by určitě bylo namístě, a místo pohledávek používá pojem dluhy, což je i v konzultaci s legislativci správný krok, aby nemohlo dojít k nějakému zpochybnění.

Další pozměňovací návrh má číslo 4855 a v tomto případě se jedná o to, že z toho návrhu vypadává opatření pro případ ukončeného nájmu v ochranné lhůtě, protože pak by mohlo dojít k tomu, že již nikdy ten závazek nebude uhrazen, protože mezitím zkrátka skončí ten samotný smluvní nájemní vztah.

Další pozměňovací návrh má číslo 4856 a v tomto případě jde o právní jistotu v tom smyslu, že pokud i samotný pronajímatel se ocitne sekundárně v problémech např. se splácením svých vlastních úvěrů, tak tady je přímo uveden pro jeho klid odkaz na zákon o odkladu splátek úvěrů, který jsme schválili.

V dalším pozměňovacím návrhu 4811 se snažíme přispět k tomu, aby opravdu ta legislativa jako celek byla vyváženější, nebyla jenom tím, že přidáme černého Petra samotným vlastníkům a pronajímatelům, ale že stát ponese záruku za nedobytné pohledávky v celém rozsahu. To je pozměňovací návrh číslo 4811.

A pozměňovací návrh číslo 4857, ten tu záruku státu určuje ve výši 80 %.

Tolik tedy představení jednotlivých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je jediné - zlepšit to, co máme v tuto chvíli na stole, a v některých případech, což je ještě podstatnější, zajistit lepší vyvážení toho, kdo se vlastně o tu pomoc ve skutečnosti zaslouží, jestli tady stát přehodí veškerou odpovědnost jenom pronajímatelům vlastníkům, anebo také převezme nějaký vážný reálný díl té pomoci. Za nás se jednoznačně stavíme k tomu, aby to nebylo jenom přehození černého Petra, ale aby tady stát opravdu pomohl, tak jako se snaží pomoci v případě jiných schválených zákonů v případě stavu nouze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Lipavský. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, pane místopředsedo, děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já to zrychlím, protože víte, že v mém návrhu jde jen o zpřesnění a zkrácení lhůt.

Čili ještě jednou. Vloženo do systému pod číslem 4850, čtyři pozměňovací návrhy. 30. září 2020 se zkracuje na 31. července 2020, což je tedy rozhodná doba. Ochranná doba se zkracuje z 31. května 2021 na 31. prosince 2020.

A pak ty další dva návrhy: § 3 odst. 4 a § 3 odst. 5 jenom zpřesňují tím, že buď doplňují všechny pohledávky konkretizací, že jde o pohledávky na nájemném, anebo zrušují tak, aby odstranily případné výkladové problémy v budoucnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Lipavský se vzdal své přihlášky. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych se zde rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu 4882. Možná je to zbytečný pozměňovací návrh, možná i právní norma jako taková bude ve své účinnosti velice krátká. Doufejme všichni, že to bude krátké. Ale přesto jsem si dovolil navrhnout věc, která možná umožní nájemníkům se lépe zorientovat v tom, jak postupovat v této krizové situaci a lépe využít a hájit svá práva vůči mnohým pronajímatelům nemovitostí. Čili doufám, že podpoříte tento návrh, který je vcelku jednoduchý a hovoří o tom, jaké podklady a kdo připraví ty podklady, jak budou definovány, aby nájemci věděli.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP