Stenografický zápis 27. schůze, 6. března 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Václav Klaus


98. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Plzák


99. Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Jana Levová
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 10.54 do 10.56 hodin.)

Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 74/1/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Dana Balcarová


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Květa Matušovská


104. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová


105. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


106. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Petr Fiala


155. Připomenutí významu a zásluh Aloise Rašína

Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček


107. Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Stanislav Juránek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


16. Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Monika Oborná
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Josef Kott
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Monika Oborná


156. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke sněmovnímu tisku 382

Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marian Jurečka
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Zahradník


13. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda PSP Radek Vondráček


14. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec František Vácha
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jaroslav Kytýr


15. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Dolínek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Kohoutek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Petr Pávek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP