Sněmovní tisk 207
Novela z. o obchodních korporacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 14. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 352/18, PID ALBSAW9B84DM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 546).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/4, který byl rozeslán 13. 9. 2019 v 9:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 207/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 793).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2019.
  Návrh zákona 12. 12. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 207/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 207/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 17, usnesení č. 869).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2020.
  Prezident zákon podepsal 29. 1. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 33/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1478Dominik Feri13702-20292.doc (34 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 18. 10. 2018 v 15:57:22
2260Dominik Feri14484-21525.docx (19 KB) / PDF (278 KB, 4 strany) 19. 2. 2019 v 18:02:53
2343Dominik Feri14567-21682.docx (11 MB) / PDF (366 KB, 4 strany) 28. 2. 2019 v 17:31:35
2344Dominik Feri14568-21683.docx (117 KB) / PDF (367 KB, 4 strany) 28. 2. 2019 v 17:38:31
2349Karla Maříková14573-21690.docx (20 KB) / PDF (242 KB, 4 strany) 5. 3. 2019 v 17:30:23
2365Jan Bartošek14589-21713.docx (52 KB) / PDF (283 KB, 6 stran) 8. 3. 2019 v 16:04:03
2664Dominik Feri14888-22146.docx (23 KB) / PDF (296 KB, 7 stran) 16. 4. 2019 v 17:50:36
2913Kateřina Valachová15137-22559.docx (27 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 30. 5. 2019 v 13:22:31
2938Marek Benda15162-22614.docx (21 KB) / PDF (335 KB, 2 strany) 5. 6. 2019 v 10:20:33
3312Jiří Strýček15536-23390.docx (26 KB) / PDF (240 KB, 5 stran) 11. 9. 2019 v 08:37:19
3318Jan Chvojka15542-23399.docx (22 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 10:05:02


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kapitálová společnost, konkurenceschopnost, notář, profesní obchodní společnost, státní občanství, typ podniku, veřejná obchodní společnost, vztahy mezi členskými státy EU

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)