(16.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj chtěl vystoupit.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Dovoluji si reagovat na svého předřečníka prostřednictvím předsedajícího. Ten smysl je celkem, myslím si, nabíledni. Neustálé změny v oblasti daňové jsou podle mě nežádoucí, jak proti jednotlivým daňovým subjektům. A jestliže víme, že oblast daňového řádu bude otevřená, pak se skutečně domnívám, že jednání ve výborech se rozhodně nedá srovnat se standardním legislativním procesem vládního návrhu. Z těchto důvodů se domnívám, že je nutné tuto záležitost zamítnout v prvním čtení a věnovat této záležitosti pozornost, která odpovídá standardnímu legislativnímu procesu. Z těchto důvodů návrh zákona navrhuji zamítnout, jak jsem již zmínil, v prvním čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Ferjenčík, poté poslanec Michálek. Z místa mám potom přihlášenu s přednostním právem paní ministryni a pana navrhovatele. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Tohle je daňová změna, která lidem zjednodušuje život. Platí od roku 2021, aby se na ni všichni mohli připravit. Skutečně nechápu, co s tím máte za problém.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Michálek, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. No tak já vám to, pane kolego Ferjenčíku, vysvětlím, protože já jsem to pochopil velmi dobře. (Předsedající: Já vím, že je to kolega z klubu, ale aspoň formálně mým prostřednictvím, děkuji.) Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Ferjenčíku.

Bylo nám tady jednoznačně řečeno, že to není vládní návrh, a proto je potřeba ho v prvním čtení zamítnout. Tohleto je demonstrace, jak ANO je skutečně konstruktivní, tak jak jste to napsali do vládního prohlášení, že k užitečným návrhům opozice budou přistupovat věcně, nikoliv ideologicky. Takže teď jsme to tady slyšeli od člena ANO, který nám oznámil, že protože to není vládní návrh, ačkoliv to má stanoviska od asi pěti zájmových organizací včetně České advokátní komory, všichni to prodiskutovali, dva měsíce to tady je v legislativním procesu, kdokoliv se k tomu mohl vyjádřit, tak to ani nepustí do výboru. Takovýmhle způsobem vláda porušuje svoje programové prohlášení ohledně toho, jak se bude chovat k opozici, to zaprvé.

A za druhé, porušuje své programové prohlášení i ve vztahu k tomu, že tady bude zavádět tu digitalizaci. Protože co může být jednoduššího než umožnit lidem, aby podávali elektronické přiznání sami a měli nějakou výhodu, aby byli pozitivně motivováni? Nejenom negativní motivace, aby se nějakým způsobem omezili, dostali nějakou pokutu jako u EET, ale aby byli sami motivováni. Bohužel vláda, která tedy na Ministerstvu financí připravuje projekt Moje daně, který teď zase zkrachoval a bude se dělat od začátku, tak tohle jsou její výsledky v digitalizace. A teď že chce vysabotovat věc, která sem byla připravená, Piráti ji dali dohromady, Piráti ji prodiskutovali se zájmovými organizacemi, tak tohle jsou výsledky, jak vláda skutečně chce plnit svoje programové prohlášení. Ani na to minimum jste se nezmohli. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem zapomněl zmáčknout časomíru, ale myslím, že jsem ty dvě minuty odhadl zhruba dobře. S přednostním právem paní ministryně, poté pan navrhovatel.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vrátím diskusi opět na věcnou rovinu a vysvětlím to. Vůbec to tak není, pane předsedo Michálku. (Připomínka z pléna.) Já nemusím, já jsem členka vlády a já vás mohu oslovovat přímo. Je to tak, pane předsedající? (Obrací se k předsedajícímu.) Je. Už jsme se tady o tom bavili několikrát, bylo mi to vysvětleno, že já mohu. Tak můžu přímo oslovovat?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V jednacím řádu je výslovně napsáno, že poslanec oslovuje poslance. Paní ministryně není poslancem, je ministryní. A ačkoli já jsem razil trochu jiný výklad, tak jsem minule připustil, že ministr může, protože po dohodě i s dalšími odborníky se budeme striktně držet jednacího řádu. Poslanec poslance. A paní ministryně vystupuje v tuto chvíli čistě jako ministr, protože nemá poslanecký mandát. U ministrů, kteří jsou zároveň poslanci, je třeba vždy, aby předsedající zvážil, v jaké pozici se zrovna nachází ten daný řečník.

Takže paní ministryně, prosím, můžete napřímo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji. Já plně respektuji jednací řád této Poslanecké sněmovny. V žádném případě se nikdy nechovám nezdvořile.

Tak zaprvé. Projekt Moje daně nezkrachoval. Jestli chcete, přijďte, já vám k tomu dám podrobnější výklad. Rok pracoval projektový tým, ono to není žádná legrace. To je docela složitý IT problém. A já, až třeba něco takového budete mít za sebou, takového velkého, tak určitě ráda si nechám poradit. Ale zatím nic takového za sebou nemáte, pokud vím.

A další věc. (Nesrozumitelné.) sestavil a připravil výběrové řízení. Je tam problém s IBM, to jsme dořešili krok za krokem. Vypsalo se výběrové řízení, načež po vypsání asi po nějaké velice krátké době přišla výzva NÚKIBu, a tím se to zkomplikovalo, načež projektový tým rozhodl, že raději to výběrové řízení zruší a vypíše ho znova, na čemž se teď pracuje. Takže nezkrachoval projekt Moje daně. Projekt Moje daně, konkrétně on-line finanční úřad, dál na něm pracujeme.

Ta změna, kterou navrhujete, znamená velkou změnu do systému. To není jenom o tom, že ten, kdo podá elektronicky podání, a ta podání se činí už dlouhou dobu elektronicky na Finanční správě, tak že se mu prodlouží lhůta pro podání přiznání. To má dopad, a dovolte malé poučení, samozřejmě vůbec nechci mentorovat, ale daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, říká daňový řád. To znamená, posunete-li legálním způsobem lhůtu pro podání přiznání, posouváte její splatnost. To znamená, má to dopad na placení daně, na vyměření daně, na úročení, na vymáhání, na všechny tyto konsekvence. A ty všechny musí být zapracovány do IT systému. Takže to není jen tak hup na krávu, jak se říká u nás na Moravě, ale musí to být promyšleno a dopracováno. Já jsem zažila za svoji praxi celou řadu takovýchto velice progresivních poslaneckých návrhů a dopadlo to tak, že potom si Finanční správa s tím nevěděla rady.

Takže já připravuji legislativu on-line finančnímu úřadu. Ta bude poslána do legislativního procesu do poloviny tohoto roku. Součástí bude i vámi navrhovaný způsob prodloužení lhůty, bude řádně prodiskutován připomínkovými místy, vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením, bude prodiskutován s Finanční správou a bude to prostě vládní návrh, který prostě bude lepší. Zlobte se nebo ne, bude lepší.

A jenom ještě taková malá poznámka. Neslibujte si od toho nic moc, protože ono to nemusí vést - uděláme to, my to chceme, máme to v záměru, ale nepovede to k žádnému, a my to budeme potom demonstrovat v RIA, kterou k tomu řádně zpracujeme - nepovede to k nějakému dramatickému nárůstu počtu elektronických podání, protože tak jak vy očekáváte, protože už dnes poplatníci daně z příjmů právnických osob v podstatě podávají, téměř všichni úplně ne, ale podávají téměř ve 100 %, je to něco víc přes 90 % elektronicky, takže tam je velice minimální, minimální prostor pro nárůst těchto elektronických podání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP