Stenografický zápis 5. schůze, 13. září 2002


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jan Zahradil
Poslankyně Miroslava Vlčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.49 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 12.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 13.15 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze opět zahájena v 13.35 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský


6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Milada Emmerová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ - zkrácené jednání

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Milada Emmerová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


9. Vládní návrh zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání

Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Milada Emmerová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ - zkrácené jednání

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena v 15.36 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 15.51 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena v 16.07 hodin.)
(Schůze byla opět zahájena v 16.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání

Poslankyně Milada Emmerová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


9. Vládní návrh zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání

Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze ukončena v 16.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP