Stenografický zápis 5. schůze, 12. září 2002

(Schůze zahájena v 10.09 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání

Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Vlček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.54 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Václav Mencl
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Lachnit
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Evžen Snítilý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Urban


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání

Poslanec Milan Urban
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Milan Urban
Poslanec Evžen Snítilý


3. Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal


4. Návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


10. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Svatomír Recman
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Svatomír Recman
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP