Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. září 2002 v 9.01 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji druhý jednací den páté schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde v jednacím sále vítám.

Prosím, abyste se nyní všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu zatím oznámili, že dnes mají: paní poslankyně Orgoníková, náhradní karta č. 7, a pan poslanec Teplík, náhradní karta č. 9. Žádá ještě někdo jiný o vydání náhradní karty? Pokud tomu tak není, sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Josef Houzák na celou schůzi pro nemoc, který byl omluvený již včera, a pan poslanec Jan Kavan z důvodu pobytu v zahraničí. Řídí zasedání Valného shromáždění OSN. Žádné další omluvy neúčasti nemám.

Dnes budeme pokračovat v projednávání přerušeného pátého bodu schváleného programu schůze.

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání

 

Připomínám, že včera jsme přerušili pátý bod našeho programu poté, kdy vystoupil navrhovatel pan ministr Sobotka, kdy vystoupil zpravodaj pan poslanec Kocourek a kdy bylo rozhodnuto o tom, že se koná o tomto návrhu zákona pouze obecná rozprava, tedy podrobná rozprava již vedena nebude.

Já vám nyní přečtu, kdo je zatím přihlášen do obecné rozpravy: pan poslanec Tlustý, Braný, Dolejš, Recman, Chytka, Kocourek, Gongol, Šeich. To jsou zatím přijaté přihlášky do rozpravy. Nyní otevírám obecnou rozpravu a s faktickou poznámkou se nyní přihlásil pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Paní místopředsedkyně, dovolte, abych využil svého práva vystoupit kdykoliv. Já bych se rád omluvil panu poslanci Benešovi, že jsem ho včera uvedl v omyl při interpelacích. Pravdu měl pan poslanec Beneš - točnu doposud spravuje okresní úřad. Promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Takže otevřela jsem obecnou rozpravu a do obecné rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové. Nepřihlásil jsem se do obecné rozpravy k tomuto bodu, jen jsem se přihlásil kvůli tomu, že bych chtěl oznámit Poslanecké sněmovně to, co písemně oznámí klub Poslanecké sněmovně, že předsedou klubu je dnešním dnem Ing. Pavel Hojda. Čili skončil jsem svůj… (Nesouhlasná reakce z řad poslanců KSČM.) Já se omlouvám. Předsedou klubu komunistických poslanců v Poslanecké sněmovně byl zvolen Ing. Pavel Kováčik. (Potlesk.)

Já jsem vás nechtěl napínat ani nijak uvést v omyl, jenom když jsem mluvil o volbě, tak jsem si vzpomněl na našeho předsedu volební komise. Takže to je vše, co jsem vám chtěl sdělit, a teď myslím, že už můžeme začít vážnou debatu o daňových zákonech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Ano, děkuji. Nyní ještě oznamuji, že náhradní kartu č. 1 má vydanou pan poslanec Vávra. Náhradní kartu č. 2 má pan poslanec Ekert. Tolik pro zápis. A ještě náhradní karta č. 3 pan poslanec Nečas. Jsou to všechny náhradní karty? Je tomu tak.

Takže nyní byla zahájena obecná rozprava a do ní se jako první přihlásil pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi vyjádřit se jménem poslaneckého klubu ODS k projednávanému návrhu, který mění skupinu tří daňových zákonů a který obsahuje kombinaci změn těchto daňových zákonů. Veřejnost nebo média k tomuto návrhu začaly říkat "Špidlův daňový povodňový balík".

Já bych si dovolil soustředit vaši pozornost nejprve na fakta obsažená v tomto návrhu a začal bych údaji číselnými, ty jsou totiž z faktů fakty nejprokazatelnějšími, a to údaji -

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Pane poslanče, prosím, jestli byste mohl přerušit. Prosím sněmovnu o klid. Začali jsme projednávat velmi důležitý bod, zní první vystoupení. Ty, kteří by se chtěli bavit s kolegy, prosím, aby opustili sál, a ti, kteří tady zůstanou, předpokládám, že budou poslouchat. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji, paní předsedající. Budu pokračovat. Pro rok 2003 vláda předpokládá nebo spíše plánuje, že se v příjmech státního rozpočtu, což je jedna strana mince, jinými slovy ve výdajích občanů, objeví tyto změny: změna sazeb daně z přidané hodnoty z 5 na 7 a z 22 na 21 % se má podle očekávání vlády projevit zvýšeným výběrem této daně s celkovým efektem plus pro státní rozpočet 7,5 miliardy Kč. Toto číslo je přitom složeno z přírůstku 13 miliard korun vyvolaným zvýšením sazby z 5 na 7 a úbytkem 5,5 miliardy korun vyvolaným snížením sazby z 22 na 21 %. Druhý přínos z hlediska státního rozpočtu má v roce 2003 přinést změna sazeb spotřebních daní u tabáku a lihu v rozsahu 3 miliardy korun. Dohromady tedy státní rozpočet v roce 2003 má inkasovat více o 10,5 miliardy v důsledku zvýšení cen, které budou zahrnovat tyto zvýšené sazby DPH a spotřební daně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP