Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Vidím

Schůze: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 49

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

3. Informace o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (15. 7. 1998)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (15. 7. 1998)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 7 (17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 8-9, část č. 14 (17. 7. 1998)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 18, část č. 22 (17. 7. 1998)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 22 (17. 7. 1998)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 31 (17. 7. 1998)

16. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 32 (17. 7. 1998)

17. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 33 (17. 7. 1998)

2. schůze (22. - 24. 7. 1998)

1. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 4-5 (22. 7. 1998)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
část č. 7 (22. 7. 1998)

9. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
části č. 16-17 (24. 7. 1998)

10. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
část č. 17 (24. 7. 1998)

11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
části č. 17-18 (24. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 45 (19. 8. 1998)

5. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
část č. 69 (19. 8. 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
část č. 74 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

1. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku
části č. 6-7 (13. 10. 1998), část č. 47 (14. 10. 1998)

5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 10 (13. 10. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení
část č. 11 (13. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 56 (14. 10. 1998)

26. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky /2. kolo I.volba/
část č. 47 (14. 10. 1998)

27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže
části č. 151-153 (20. 10. 1998)

29. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 142 (16. 10. 1998)

30. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
části č. 142-143 (16. 10. 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 143-147 (16. 10. 1998)

32. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 147 (16. 10. 1998)

33. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 153-154, část č. 163 (20. 10. 1998)

35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/
část č. 141 (16. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
část č. 174 (20. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

část č. 6 (24. 11. 1998)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 132 (1. 12. 1998)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení
část č. 126 (1. 12. 1998)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
část č. 132 (1. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
části č. 133-135 (1. 12. 1998), části č. 154-155 (2. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 135 (1. 12. 1998), části č. 136-137, část č. 155 (2. 12. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

část č. 4 (12. 1. 1999)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM
část č. 36, část č. 40 (13. 1. 1999)

9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
část č. 70 (13. 1. 1999)

16. Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
části č. 126-127 (15. 1. 1999)

20. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - třetí čtení
část č. 137 (15. 1. 1999)

23. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.
části č. 124-125 (15. 1. 1999)

24. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.
části č. 126-128 (15. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

části č. 3-4 (2. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
část č. 187 (10. 2. 1999)

41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
část č. 184 (10. 2. 1999)

45. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky - /nedokončené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny/
část č. 184 (10. 2. 1999)

46. Návrh na odvolání členů a na volbu místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 185 (10. 2. 1999)

47. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
část č. 185 (10. 2. 1999)

48. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky - /odročené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny - 2. kolo II. volby/
část č. 185 (10. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

část č. 295 (2. 4. 1999)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení
část č. 308 (2. 4. 1999)

53. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 275-276 (1. 4. 1999)

54. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 276 (1. 4. 1999)

55. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 309-317 (2. 4. 1999)

56. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 317, části č. 319-320 (2. 4. 1999)

57. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 277 (1. 4. 1999)

58. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 277 (1. 4. 1999)

59. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 277 (1. 4. 1999)

12. schůze (21. 4. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/
část č. 5 (21. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

část č. 2 (11. 5. 1999), část č. 438 (8. 6. 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
část č. 186 (18. 5. 1999)

24. Návrh na změnu počtu poslanců v některých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 152 (14. 5. 1999)

27. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny - Rady pro vzdělávání v České republice
část č. 156 (14. 5. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
část č. 259 (20. 5. 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
část č. 459 (8. 6. 1999)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
části č. 467-468 (8. 6. 1999)

76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení
část č. 296 (21. 5. 1999)

87. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243
část č. 464 (8. 6. 1999)

88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 259, část č. 267 (20. 5. 1999), části č. 298-299 (21. 5. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 267-268 (20. 5. 1999), části č. 296-298 (21. 5. 1999), části č. 476-477 (9. 6. 1999)

90. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
část č. 464 (8. 6. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 326, část č. 334 (1. 6. 1999)

101. Volba členů vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
části č. 439-440 (8. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

část č. 5 (29. 6. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 194 (2. 7. 1999)

106. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 215 (7. 7. 1999)

107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 215, část č. 217 (7. 7. 1999), části č. 332-333 (13. 7. 1999)

108. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 216-217 (7. 7. 1999)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 216-217 (7. 7. 1999), části č. 332-334 (13. 7. 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 33 (29. 6. 1999), části č. 38-39 (30. 6. 1999)

120. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
části č. 340-341 (13. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 6 (12. 10. 1999), část č. 404, část č. 424 (3. 11. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
části č. 65-66 (13. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 401 (2. 11. 1999)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
část č. 482 (4. 11. 1999)

169. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 423 (3. 11. 1999)

170. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 423 (3. 11. 1999), část č. 483 (4. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

část č. 3 (30. 11. 1999), část č. 95 (2. 12. 1999), část č. 171 (3. 12. 1999), část č. 237 (8. 12. 1999)

1. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení
část č. 11 (30. 11. 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu
část č. 235 (8. 12. 1999)

86. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 169-170 (3. 12. 1999)

87. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 170 (3. 12. 1999), část č. 236 (8. 12. 1999)

88. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 170 (3. 12. 1999)

89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 170 (3. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
části č. 291-292 (9. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

část č. 6 (18. 1. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
část č. 278 (27. 1. 2000)

109. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
část č. 340 (28. 1. 2000)

127. Změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 332 (28. 1. 2000)

128. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
části č. 332-334 (28. 1. 2000)

129. Změny ve složení Rady České televize
části č. 166-167, část č. 170 (25. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

19. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení
část č. 216 (29. 2. 2000)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení
část č. 127 (24. 2. 2000)

89. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 503/
část č. 384 (8. 3. 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
část č. 421 (9. 3. 2000)

113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 343 (3. 3. 2000), část č. 384 (8. 3. 2000)

114. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 344 (3. 3. 2000)

115. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 344-345 (3. 3. 2000)

134. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení
část č. 338 (3. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

část č. 5, část č. 10 (4. 4. 2000), část č. 237 (12. 4. 2000)

32. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení
část č. 47 (5. 4. 2000)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 113 (6. 4. 2000)

40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení
část č. 111 (6. 4. 2000)

94. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 111 (6. 4. 2000)

95. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny
části č. 235-236 (12. 4. 2000)

96. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 264-266, část č. 272 (13. 4. 2000), části č. 313-314 (14. 4. 2000)

97. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 267 (13. 4. 2000)

107. Volba předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 313 (14. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

část č. 8 (16. 5. 2000), část č. 298 (26. 5. 2000)

2. Informace ministra zemědělství o opatřeních vlády v sektoru zemědělství v důsledku dlouhotrvajícího sucha
část č. 12 (16. 5. 2000)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení
část č. 158 (19. 5. 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení
část č. 140 (19. 5. 2000)

67. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení
část č. 330 (30. 5. 2000)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - třetí čtení
část č. 259 (25. 5. 2000)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - třetí čtení
část č. 302 (26. 5. 2000)

129. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 592/
část č. 337 (30. 5. 2000)

134. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 337-339 (30. 5. 2000)

135. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 318-319 (26. 5. 2000), část č. 329 (30. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

část č. 8 (27. 6. 2000), část č. 31 (28. 6. 2000), část č. 222 (4. 7. 2000), část č. 299 (11. 7. 2000), části č. 338-339 (12. 7. 2000)

101. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 201 (4. 7. 2000)

103. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu
část č. 217 (4. 7. 2000)

104. Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce
část č. 217 (4. 7. 2000)

105. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 218 (4. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 218-219 (4. 7. 2000), část č. 297 (11. 7. 2000)

107. Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond
části č. 219-220 (4. 7. 2000)

108. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu
část č. 220 (4. 7. 2000)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 212 (4. 7. 2000)

126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 297-298 (11. 7. 2000)

127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
části č. 260-262, části č. 267-269 (10. 7. 2000)

128. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 298 (11. 7. 2000)

129. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 263 (10. 7. 2000)

130. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 298 (11. 7. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

část č. 11 (17. 10. 2000)

73. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 178 (24. 10. 2000)

74. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže
části č. 225-227 (25. 10. 2000)

96. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 224-225 (25. 10. 2000)

102. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 225 (25. 10. 2000), část č. 277 (26. 10. 2000)

105. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže - 2. hlasování
části č. 277-278 (26. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

část č. 219 (6. 12. 2000), část č. 264 (7. 12. 2000)

37. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení
část č. 153 (1. 12. 2000)

69. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 305 (8. 12. 2000)

80. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
část č. 327 (12. 12. 2000)

81. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
části č. 216-217 (6. 12. 2000)

82. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 328 (12. 12. 2000)

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury
části č. 217-219 (6. 12. 2000), část č. 263 (7. 12. 2000)

84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 217 (6. 12. 2000), část č. 263 (7. 12. 2000), část č. 327 (12. 12. 2000)

85. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 328 (12. 12. 2000)

86. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
části č. 217-218 (6. 12. 2000)

87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 218 (6. 12. 2000), část č. 263 (7. 12. 2000)

88. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
části č. 329-330 (12. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

část č. 88 (25. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 41 (24. 1. 2001)

14. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení
část č. 79 (25. 1. 2001)

46. Volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 87 (25. 1. 2001)

33. schůze (9. 2. 2001)

2. Volba prozatímního ředitele České televize
části č. 3-5 (9. 2. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

část č. 188 (28. 2. 2001)

2. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů
části č. 9-10 (20. 2. 2001)

3. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení
část č. 17 (20. 2. 2001)

23. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení
část č. 239 (1. 3. 2001)

79. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 234 (1. 3. 2001)

80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 206-208 (28. 2. 2001)

81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 208-209 (28. 2. 2001), části č. 239-240 (1. 3. 2001)

82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury
část č. 208 (28. 2. 2001), část č. 239 (1. 3. 2001)

94. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě
části č. 276-277 (2. 3. 2001)

97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 240 (1. 3. 2001)

101. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů
části č. 17-18 (20. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

část č. 2, část č. 8 (3. 4. 2001)

70. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 139 (6. 4. 2001)

71. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 139 (6. 4. 2001)

72. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 189 (11. 4. 2001), část č. 236 (12. 4. 2001)

73. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 140 (6. 4. 2001), část č. 142 (10. 4. 2001), část č. 190 (11. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

část č. 3 (15. 5. 2001), část č. 246 (24. 5. 2001)

21. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - druhé čtení
část č. 158 (22. 5. 2001)

22. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
části č. 162-163 (22. 5. 2001)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení
část č. 157 (18. 5. 2001)

69. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - třetí čtení
část č. 262 (24. 5. 2001)

79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 188 (22. 5. 2001)

80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
část č. 188 (22. 5. 2001)

81. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 188-189 (22. 5. 2001)

82. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 189 (22. 5. 2001), část č. 191 (23. 5. 2001)

83. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 297-298 (25. 5. 2001)

93. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize
část č. 294, části č. 296-297 (25. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

4. Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/5/ - vrácený Senátem
část č. 12 (26. 6. 2001)

29. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení
část č. 131 (29. 6. 2001)

33. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení
část č. 272 (10. 7. 2001)

59. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení
část č. 353 (12. 7. 2001)

65. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení
část č. 307 (11. 7. 2001)

79. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
části č. 272-273 (10. 7. 2001)

80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 273 (10. 7. 2001)

81. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 273 (10. 7. 2001)

102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 273 (10. 7. 2001), část č. 299, část č. 308 (11. 7. 2001)

103. Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem
část č. 264 (10. 7. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

4. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení
část č. 16 (18. 9. 2001)

28. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 97-98 (21. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 311 (30. 10. 2001), část č. 363 (31. 10. 2001)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení
část č. 68 (17. 10. 2001)

153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení
části č. 379-380 (31. 10. 2001)

160. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 360 (31. 10. 2001)

161. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
části č. 360-362 (31. 10. 2001), části č. 415-416 (1. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

114. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 405 (13. 12. 2001)

115. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
části č. 405-406 (13. 12. 2001)

116. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
část č. 406 (13. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

84. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení
část č. 278 (7. 2. 2002)

173. Návrh na volbu delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy
část č. 168, části č. 171-172 (5. 2. 2002)

174. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 378, část č. 380 (13. 2. 2002)

175. Návrh na volbu člena Rady České televize
části č. 377-378 (13. 2. 2002)

176. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 379 (13. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

část č. 4 (12. 3. 2002), část č. 167 (19. 3. 2002), část č. 345, část č. 366 (27. 3. 2002)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení
část č. 180 (19. 3. 2002)

62. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení
část č. 149 (15. 3. 2002)

129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 343 (26. 3. 2002)

130. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 343 (26. 3. 2002), část č. 365 (27. 3. 2002)

131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 343 (26. 3. 2002), část č. 366 (27. 3. 2002)

132. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 343 (26. 3. 2002)

133. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 343 (26. 3. 2002)

134. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 344 (26. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 10 (23. 4. 2002), část č. 216 (3. 5. 2002)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení
část č. 22 (23. 4. 2002)

20. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - druhé čtení
část č. 90 (25. 4. 2002)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - třetí čtení
části č. 167-168 (2. 5. 2002)

68. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - třetí čtení
část č. 184 (2. 5. 2002)

88. Návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 94 (25. 4. 2002)

89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 94-96 (25. 4. 2002)

90. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
části č. 239-240 (7. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP