Sněmovní tisk 401
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Payne, Marek Benda, Eva Dundáčková, Petr Mareš, Miloš Titz) předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Payne Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 1. 11. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 11. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 1999 jako tisk 401/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 1999 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 727).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 5. 4. 2000 na 24. schůzi zamítnut (hlasování č. 51, usnesení č. 914).Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, etnická diskriminace, náboženská diskriminace, právo na spravedlnost, rasová diskriminace, trestní právo, xenofobieISP (příhlásit)