Předpis 307/1993 Sb.

Citace307/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka78 (23. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
612 Novela zák. o pojistném na soc. zabezpečení
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
50/1973novelizujeZákon o pěstounské péči 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
31/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 
Derogace pasivní
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí1
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění4
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů5
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě6


ISP (příhlásit)