Předpis 381/2005 Sb.

Citace381/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka133 (1. 10. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
751 Novela z. o Veřejném ochránci práv
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě3


ISP (příhlásit)