Předpis 364/2021 Sb.

Citace364/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
Částka162 (8. 10. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
731 Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
449/2001novelizujeZákon o myslivosti 
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
314/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)