Předpis 15/1993 Sb.

Citace15/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Částka6 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 7. 2021
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
227 Vládní návrh zákona ČNR o Armádě České republiky a o změn...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1961novelizujeZákon o obraně Československé socialistické republiky 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
224/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky1
298/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě3


ISP (příhlásit)