Předpis 161/1993 Sb.

Citace161/1993 Sb.
NázevZákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
Částka43 (22. 6. 1993)
Účinnostod 1. 7. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
257 Novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
548/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
Derogace pasivní
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě1


ISP (příhlásit)