Předpis 426/2003 Sb.

Citace426/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka139 (12. 12. 2003)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
391 Novela z. o službě stát. zaměstnanců
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
131/2003novelizujeZákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
Derogace pasivní
234/2014novelizujeZákon o státní službě1


ISP (příhlásit)