Předpis 120/2002 Sb.

Citace120/2002 Sb.
NázevZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Částka52 (9. 4. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1092 Vládní návrh zák. o biocidních příprav. - EU
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky1
125/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony2
297/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony3
86/2009úplné zněníÚplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
136/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů4
342/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů5
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě6
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky7
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona8
324/2016novelizujeZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)9
Vztahováno k
382/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 
5/2008na základěVyhláška o seznamu účinných látek 
343/2011na základěVyhláška o seznamu účinných látek 
313/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek 
91/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. 


ISP (příhlásit)