Předpis 71/2000 Sb.

Citace71/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
Částka24 (3. 4. 2000)
Účinnostod 3. 4. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
349 Novela zákon o technických požadavcích na výrobky - EU
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
309/1991novelizujeZákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
389/1991novelizujeZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
Derogace pasivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)