Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Helena Langšádlová

Schůze: 14, 25, 36, 50, 51, 53, 65, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 92, 94, 97

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 27 (10. 3. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

113. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 220 (15. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 110 (2. 6. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 63, část č. 65 (1. 9. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 96-97 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 84, část č. 87, část č. 97, část č. 100 (18. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 66-67 (23. 2. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 262 (2. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 190-191 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
část č. 267 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 53, část č. 55 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 111 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 94-95 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 64 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 140 (18. 10. 2023)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 23 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení
část č. 60 (29. 2. 2024)

112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení
část č. 61 (29. 2. 2024)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 62 (29. 2. 2024)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení
část č. 63 (29. 2. 2024)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023 /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 64 (29. 2. 2024)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení
část č. 65 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 18 (19. 3. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP