Stenografický zápis 49. schůze, 17. června 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


262. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení

Poslankyně Iva Kalátová


263. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jiří Dolejš


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Profant


217. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Pavel Žáček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Růžička
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jaroslav Faltýnek


382. Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničích věcí

Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Jiří Valenta
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Monika Červíčková
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jiří Valenta
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Monika Červíčková


273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 654/ - třetí čtení

Poslanec Radovan Vích
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


392. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID

Poslanec Martin Kolovratník


39. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Schiller
Poslanec František Elfmark
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Schiller
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Dana Balcarová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Kott
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec František Elfmark
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Josef Kott
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec František Elfmark


40. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Krutáková
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Schiller
Poslanec František Elfmark
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec František Elfmark


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Schiller
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Řehounek
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Jan Schiller
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec František Elfmark


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec František Elfmark
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec František Elfmark
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze byla přerušena v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP