Sněmovní tisk 794
Novela z. o Hasičském záchranném sboru ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Jan Hamáček předložil sněmovně návrh zákona 25. 3. 2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 794/0 dne 25. 3. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0794.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 794/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 353/20, PID ALBSBN8A65G2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Růžička a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1180).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 794/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 794/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 794/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 12:17.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 794/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1406).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 35/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2021 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 110).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 51/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní nehoda, naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, pojištění zákonné odpovědnosti, povinné pojištění, první pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)