Stenografický zápis 49. schůze, 16. června 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Olga Richterová


389. Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 /sněmovní tisk 868/2/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Vít Kaňkovský


390. Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 874/2/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 14.40 do 14.43 hodin.)

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Předseda PSP Radek Vondráček
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Chvojka
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 15.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


391. Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/2/ - vrácený Senátem

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Bláha
Senátor Tomáš Goláň
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 16.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.34 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Bauer


370. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Poslanec Robert Králíček


356. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 /sněmovní tisk 805/

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Kubík
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


387. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lubomír Španěl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Volný
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Lubomír Španěl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Skopeček
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Martínek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Radovan Vích


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Milan Feranec
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP