Sněmovní tisk 654
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 25. 11. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 868/19, PID KORNBCGEUA1V.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 11. 2019 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 654/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 235, usnesení č. 1182).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 336/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: chemická zbraň, chemický výrobek, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)