(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, co nám tady kolegové podsouvají. Paní Gajdůšková, paní poslankyně Gajdůšková, já se na to její vystoupení vždycky hrozně těším, protože ona tady opravdu vždycky objeví Ameriku jako teďka.

Paní poslankyně Gajdůšková prostřednictvím pana místopředsedy, všimla jste si, že vaše vláda tady vládne už šest let? A že máte ve své vládě několik ministrů vnitra, kteří se tam střídali? Konkrétně pan Hamáček, předtím pan Metnar, předtím pan Chovanec. Šest let řídíte Ministerstvo vnitra! A teď chcete návrh zákona projednat v devadesátce? A ještě nás obviníte tady z nějakých nekalých praktik, že podporujeme pojišťovny? Proberte se. Probuďte se. A nepovídejte tady hlouposti. Protože šest let vaši ministři mohli ten zákon změnit, mohli ho předložit. Nám nejde o nic jiného než o jeho řádné projednání. Takže buďte tak hodná, přečtěte si Ústavu, přečtěte si jednací řád Poslanecké sněmovny a dovolte poslancům z opozice, aby se řádně účastnili legislativního procesu při projednávání zákonů, a nebraňte jim v tom! (Hukot z řad sociální demokracie, potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a prosím o klid! Kolega Miroslav Kalousek změnil svou přihlášku na faktickou poznámku. (Hluk v sále.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než dám slovo dalšímu řádně přihlášenému, prosím o klid ve sněmovně. Myslím, že jsme schopni v důstojné atmosféře projednat i tento zákon. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, jsem chtěl paní poslankyni Gajdůškovou požádat o zdrženlivost. Jestliže setrváváme na tom, že chceme projednat poctivě tenhle návrh zákona podle jednacího řádu ve lhůtách, které jednací řád stanovuje, tak to přece není zarputilý odpor. Zarputilý odpor vypadá jinak, paní poslankyně. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Dolínek, poté pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Mně to přijde celé líto z jednoho prostého důvodu. Je to návrh pana poslance Hamáčka, není to návrh ministerstva, není za tím žádný složitý legislativní proces, který nám je tady podsouván. Myslím si, že v tuto chvíli já bych mohl říci, kolik ministrů vnitra bylo za ODS a že si nevšimli takovéto chyby a nenapravili ji, ale nebudu to tady dělat. Já si myslím, že je dobré, když se zjistí v jednu chvíli, že lze něco napravit, tak to pojďme napravit. Argumentace, která se týká toho, že máme před sebou prázdniny... Já osobně jsem zastáncem, že Sněmovna by se v srpnu měla sejít, protože ta země to potřebuje. Jsem tady v menšině, tak se asi v srpnu nepotkáme. Ale jinak si myslím, pojďme jednat podle toho, ne že si někdo chce vzít prázdniny, ale podle toho, co standardní je. A standardní je zkracovat lhůtu, když si o to někdo řekne, a funguje to. Takže nepodsouvejme si prázdniny, dejme si radši práci před sebe než prázdniny. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček v roli předkladatele.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já se přiznám, že tu debatu nechápu. Já vám samozřejmě můžu říct, jak to vzniklo. Vzniklo to tak, že když jsem já nastoupil do funkce, objížděl jsem samozřejmě, protože to je náplň mojí práce, jednotlivé hasičské stanice, mluvil jsem s hasiči a z logiky věci jsem se jich ptal, co je trápí a jak jim můžeme pomoct. Všichni unisono říkají: Jeden z největších problémů je přebujelá administrativa při vykazování zásahů u dopravních nehod. - Říkám: Výborně, tak co by vám pomohlo? - Tak mi hasiči řekli, co by jim pomohlo.

Šel jsem za Českou kanceláří pojistitelů a říkám: Pánové, pojďme se nějak rozumně dohodnout, protože mi nepřijde smysluplné, aby hasiči vyplňovali papíry, aby ta jednotka trávila dvě hodiny u zásahu a pak ten velitel to čtyři hodiny papíroval. - A Česká kancelář pojistitelů říkala: Ano, my to vnímáme, tak najdeme nějaké rozumné řešení. - Tak jsme ho našli. Řešili jsme to s Ministerstvem financí, připomínky byly vypořádány, poslal jsem to do Sněmovny, a bum, problém.

Mně by zajímalo, komu to vadí. Pojišťovny jsou spokojené s tím, jak je to vyřešeno, protože jsme se dohodli, hasiči se na to těší, a vadí to panu kolegovi Žáčkovi, který to navrhuje zamítnout, protože to pravděpodobně ani nečetl. Já s tím samozřejmě nic neudělám, holt si to tady odbudeme ve třech čteních. Já jenom upozorňuji na to, že ta Sněmovna je přetížená, takže se nám taky může stát, že to nestihneme projednat do konce roku. Pak to někdo těm hasičům půjde vysvětlit. Mně to v principu nevadí, já budu jezdit po těch stanicích, a až se mě někdo zeptá, proč musí papírovat a fotografovat, tak je pošlu za panem poslancem Žáčkem, který to navrhl zamítnout. A ono se to hodí do té kampaně. Ale je to úplně zbytečné. Tohle byl rozumný návrh, který byl se všemi projednán, a jenom proto, že se tady někdo zašprajcoval, tak to prostě pošleme do třech čtení.

A když tady paní poslankyně Černochová říkala, že ta koaliční vláda má Ministerstvo vnitra šest let. Má. A my jsme na to hrdí, protože to Ministerstvo vnitra díky tomu, že tam šest let byli ministři za tuhle vládu, tu krizi zvládlo. Zvládli to hasiči, zvládli to policisti, zvládli to další, protože na to byli připraveni a zvládli to. (Výrazný potlesk poslanců sociální demokracie a potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova za navrhovatele. Pan kolega Hamáček nemá zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne. V tom případě konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru? Zahájil jsem hlasování číslo 229 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 229, z přítomných 174 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl, aby byl tento návrh přikázán dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan kolega Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Pane předsedající, tam padl ze strany kolegů z ODS návrh na zamítnutí a ten by měl být jako první, pokud se nepletu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha. Já se omlouvám, v tom případě jsem špatně spolupracoval s panem zpravodajem při převzetí řízení schůze. V tom případě se vrátíme k tomuto bodu. Já vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami... Počet přihlášených se ustálil.

 

O návrhu na zamítnutí budeme rozhodovat v hlasování číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 230, z přítomných 151 poslanců pro 11, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli je požadavek, abychom hlasovali znovu o přikázání garančnímu výboru. Není takový požadavek.

Teď se ptám ještě znovu, navrhuje někdo, aby byl přikázán tento tisk dalšímu výboru. Není tomu tak. Můžeme tedy konstatovat, že byl přikázán pouze garančnímu výboru, výboru pro bezpečnost.

 

Padl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů, který byl vzat zpět, jiný návrh legitimně podán nebyl, čili mohu ukončit bod číslo 217. Děkuji panu ministru vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.

Teď se s přednostním právem hlásí předseda klubu hnutí ANO pan kolega Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP