Stenografický zápis 20. schůze, 14. listopadu 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jakub Michálek


121. Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Ivana Nevludová


124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Kováčik


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/ - třetí čtení

Poslanec David Pražák


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ivan Bartoš
Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Vácha
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Petr Gazdík
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Petr Gazdík


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Mikuláš Peksa
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


11. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Dominik Feri


13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Jan Řehounek
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


14. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik


15. Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Václav Klaus


17. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Lukáš Bartoň


19. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Poslanec Karel Rais
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Žáček
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Žáček
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Milan Pour
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Zbyněk Stanjura


181. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Schůze byla přerušena ve 13.15 hodin.)
(Schůze pokračovala v 15.15 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


77. Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Černohorský


50. Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Novák


52. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Věra Procházková


Sloučená rozprava k bodům 50 a 52 /sněmovní tisky 201 a 211/

Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Peksa
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Věra Procházková
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Radek Rozvoral
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP