(17.30 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já budu mít svůj projev, až přijdu na řadu. Nevím, jestli to bude dneska. Ale já jsem se celou dobu držel, abych nereagoval, nicméně musím, na kolegu z pirátské strany prostřednictvím pana předsedajícího - oni stejně teď neposlouchají. A je to vlastně úplně ten samý argument, který už jsem tady použil, tím chci říct, že jsem konzistentní i u jiných zákonů, a to je: Když dojdou argumenty, tak se vždycky tady vytasí nějaký poslanec s mapkou, kde nakreslí, že všude na západ od našich hranic už jsou někde a my směřujeme na východ. To je přesně, to je jediný argument. A když není argument, tak se vytasí s tímto. A v momentě, kdy se situace změní, a já tady zopakuji svůj oblíbený protikuřácký zákon, kdy jste argumentovali Rakouskem, a Rakousko vzalo zpátečku, tak najednou ten argument zmizí jak pára nad vodou.

Chtěl bych panu kolegovi z pirátské strany se ho zeptat, jestli ví, co to je sologamie. Sologamie, to je svatba sám se sebou. Našel jsem si, že už jedna Italka si vzala sama sebe, to je přesně ten vývoj. A já tady přiznám, že tímto směrem směřovat skutečně nechci. Nechci to následovat. A z toho nevyplývá, a to je to nálepkování, že směřuji někam k Rusku. Přece o tom se bavíme! A já jsem rád, že Dominik Feri, který tady není, mluvil o tom nálepkování. Pojďme argumentovat věcně, jak o tom mluví Radka Maxová. Jak o tom mluví Dominik Feri. Nemám s tím problém. Ale pojďme přestat s tím nálepkováním: Kdo má tento názor, je zpátečnický. Nebo podporuje stereotypy, ještě říkal kolega Kopřiva. Nebo směřuje na Východ. A to je přesně to nálepkování. Jinými slovy: My jsme lepší, my jsme moderní, my směřujeme na Západ. A takhle to není a já s tímto bytostně nesouhlasím. A myslím si, že zbytečně si tím škodíte. A ti poslanci, kteří jsou někde mezi, tak se nepřikloní na vaši stranu tím, že je budete tímhle způsobem nálepkovat. (Upozornění na čas.) Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana poslance Bělobrádka, připraví se pan poslanec Holík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Tak věcně. Automaticky v registrovaném partnerství, že to dítě není přisouzeno tomu druhému partnerovi - a proč by to mělo být, když to není jeho biologické dítě? Tak o tom rozhodne soud, co je v nejlepším zájmu dítěte. A pokud je v nejlepším zájmu dítěte, aby to byl ten partner, tak ho má partner. Pokud je v lepším zájmu dítěte, aby to byla babička, tak ho dostane babička. Já na tom nevidím nic špatného.

Co se týká konzervativců, tak ne všechny strany, které se jmenují konzervativní, tak jsou skutečně konzervativní. A jsou i strany, které mají ve svém názvu demokracii a s demokracií nemají nic společného.

Co se týká katolického Španělska, ano, pokud je to legální, tak to musí všichni respektovat, ale to neznamená, že se s tím ztotožní a že souhlasí s tím, co bylo přijato za normu. Vývoj ano, všechno má svůj vývoj. Myslím, že i zmiňovaný Řím měl svůj vývoj a skončilo to tak, že v senátu měli koně a potom je Barbaři v podstatě rozklepli jako malinu. Takže on ten vývoj taky nemusí směřovat správným směrem a taky ten vývoj může vést úplně do pekel.

Nemyslím si, že manželství je technicistní norma. To v žádném případě není. Je to rodinné právo a myslím si, že jeho smyslem skutečně je něco jiného. Proto stát zasahuje do této oblasti, aby něco zajistil, aby dosáhl nějakého důsledku, a rozhodně to není naplňování potřeb nebo toho, že si myslíme, že máme na něco právo. Nemáme právo na štěstí, nemáme právo na zdraví, nemáme právo na inteligenci, prostě každý se nějak musíme s tím smířit.

A co se týká těch ostatních věcí, tak myslím, že to bude ještě otázka další diskuse. Ale prosím, nazývejme to správně. Ten vývoj a progresivní vývoj jako je možný, ale to neznamená, že je správný. Různé věci se nějak vyvíjejí, zanikají civilizace, vznikají nové. To neznamená, že vždycky ten progresivní vývoj má pozitivní znaménko. A být konzervativní neznamená být nemoderní. Jsou hodnoty, které jsou moderní už 2000 let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Holíka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Klaus. V tuto chvíli máme celkem sedm faktických poznámek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně a kolegové, já se vrátím ke svému minulému vystoupení, kdy jsem řekl, že celý reprodukční proces na tomto světě, jak u lidí, tak u zvířat i u rostlin, je dán dvěma jedinci opačného pohlaví. V těchto homosexuálních svazcích se dítě nemůže narodit. Může to být u těch dvou žen, u mužů ne. Takže jediné, co můžeme udělat, je adopce. A já se zeptám: Ptá se někdo toho dítěte, které bude adoptované... Můžu? Neruším vás? Neruším, výborně. (Obrací se na poslance vpravo.) ... které je adoptované, jestli ono si to přeje? Kde jsou práva toho dítěte? Co se stane, když to dítě začne chodit do školy a jeho spolužáci se mu budou posmívat "ty máš dva tatínky" nebo "ty máš dvě maminky"? Uvědomte si jedno. Dětská krutost je velice silná a může to vést k poškození toho jedince popřípadě až k sebevraždě. Takže je to naše snaha pomoci tomu dítěti, nebo je to jenom naše sobeckost?

A mám ještě jeden dotaz. Jak bude dál reprodukce? Nevím, proč se mi vybavuje polský film Sexmise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Klause, připraví se pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem si připravil celé vystoupení, ale dojde na něj tak někdy v roce 2020, jak sleduji počet vystupujících. Tak bych jenom zareagoval na paní Maxovou, tuším, na její vystoupení, s tím tklivým, jak vlastně ten druhý, ten homosexuál, který žije s tím partnerem, který zemřel nebo něco, jak nedostane to dítě automaticky, že do toho vletí OSPOD a prarodiče. Vždyť to se přece stává každému! Když jsou rodiče rozvedení, tak stejně to vždycky rozhoduje OSPOD a soud, komu to dítě připadne. Často do toho vletí prarodiče, když ty vztahy jsou špatné. Čili to, že je někdo homosexuál, to mu nemá zvyšovat nějaká práva, že díky tomu má automaticky získat dítě do péče, a ještě to zákonem obhajovat. Tak to jenom fakticky na to, kdo tady používá divné argumenty v té debatě. Ale v té věcné vystoupím o dost později.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za nevyužití času. Prosím pana poslance Juchelku, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Hezký dobrý den. Děkuji moc, pane předsedající. Dámy a pánové, také budu samozřejmě mít v rozpravě trošičku delší text. Nicméně bych chtěl taky faktickými poznámkami reagovat tady na své kolegy vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Tak za prvé konzervativně netrucuji. Za druhé, když to zjišťuji, tak v Moravskoslezském kraji z hlediska osvojení a adopce je v tuto chvíli statisticky nula dětí. Nula dětí. Není žádné dítě, které je vhodné právně k osvojení a k adopci.

Co se týče rovnosti. Pořád tady mluvíme o tom, že někdo je diskriminován, že není rovnost. Není to pravda. Každý muž a každá žena v České republice se může oženit a vdát. Musí splnit určité podmínky, ale každý to může udělat. Pokud někomu nevyhovuje manželství, tak je to z toho důvodu, že se prostě a jednoduše rozpadne ten vztah. Nikdy jsem neslyšel, že by se manželství ukončilo kvůli tomu, že jim to nefunguje nebo nevyhovuje jako institucionálně. Že si řeknou: Tak to manželství vlastně jakoby ne, takže my se rozvedeme, ale budeme spolu jakoby dále žít. Tak to si myslím, že je nesmysl. Vždyť jde o vztahy a manželství je jednoduše slib dvou lidí, kteří se chtějí vzít.

Já samozřejmě řeknu více v rozpravě obecné. Pravděpodobně, jak to vidím časově a počtem přihlášených, asi ne dneska, ale určitě stojím za tím, že manželství je vztahem muže a ženy a že děti by měly vyrůstat v prostředí, kde tato dvojice je jejich vzory. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Výborný: Mně to nedá, děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Rád bych rád reagoval vaším prostřednictvím na paní kolegyni Procházkovou. Prosím, opravdu manželství není technicistní norma. To opravdu ne! Manželství je jedinečné společenství muže a ženy. I v těch zemích, kde bylo uzákoněno manželství stejnopohlavních párů, no tak jim běžte říct, že jsou technicistní normou! To prostě není pravda. Prosím, toto neříkejme!

A pokud jde o ten vývoj, tak tady je potřeba také to možná dovysvětlit. Ano, nelze upřít, že právní úpravy manželství skutečně procházejí nějakým vývojem i u nás, ale týká se to toho, jak je manželství upraveno. To znamená například, jaká mají manželé práva, jaké postavení v tom manželství muže a ženy bylo jiné v 19. století, na začátku 20. a jiné je na začátku 21. století. To je pravda. Ale v našem civilizačním okruhu nelze historicky vystopovat jakýkoli vývoj ohledně toho, co manželství je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP