Sněmovní tisk 301
Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 10. 10. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 672/18, PID KORNAZ3AJ8O5.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Milan Pour a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 470).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 9:33.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 697).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 223).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/6 (revokováno).
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 737).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 279/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2347Milan Pour14571-21688.doc (49 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 5. 3. 2019 v 11:20:48
2681Jan Čižinský14905-22174.docx (16 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 12:56:59


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, státní občanství, úřední dokument

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)