(17.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Dobře. Pokud jste alergičtí na jméno Orbán, nebudeme se bavit o Orbánovi. Ale když se podíváte na zmiňované Irsko, katolické, které si tyto věci vydiskutovalo, dlouze diskutovalo a vyřešilo referendem, a Tanzanii například, kde za homosexuální praktiky hrozí dokonce nejtvrdší trest, tak asi vnímáte, že ta korelace tam nějaká je. A já si myslím, že zvládnout civilizovaně tuto agendu lze i právě proto, že si uvědomíme, že to nejde o ty tábory. Jestli pan Bělobrádek tady hovořil o tom, že jsou různí konzervativci, ale disciplinovaně přijmou rozhodnutí, promiňte, ale myslím si, že katolickou konfesi ve Španělsku má zhruba 90 % lidí. Čili bez katolíků by to většinovou podporu nikdy nezískalo.

Srovnání z východu. Československo dekriminalizovalo homosexualitu už počátkem 60. let. Na východ od nás to vydrželo až do konce sovětského bloku. Takže ty rozdíly tady jsou. Souvisí to trošičku s civilizovaností debaty a s demokratickými tradicemi, a mysleme na to, když tady vystupujeme. Já chápu, že každý z nás musí přednést to své. To dixi et salvavi animam meam. Ale opravdu to není o těch vlajkách a o těch táborech, ale spíše o pochopení, pochopení tohoto symbolického zrovnoprávnění této skupiny lidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan předseda Jakub Michálek se omlouvá od 17.50 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Procházková. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji opět za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k svému předřečníkovi panu poslanci Bendovi. I když bychom připustili, tedy podle občanského zákoníku, že manželství je právo, tak pak tedy proč ho upíráme všem, když Ústava říká, že máme všichni práva, stejná práva bez ohledu na pohlaví? Tak to je jedna věc.

A druhá k paní poslankyni Maříkové. Víte, ten nevidomý nesplňuje základní podmínky, aby mohl střílet. Homosexuálové ale v manželství žít mohou. Nic tomu nebrání, nikomu neubližují. A to, že nezplodí děti. Vždyť je spousta manželství bez dětí. Dokonce takových manželství, která ani ty děti nechtějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím pane místopředsedo k paní kolegyni Šlechtové. No, stát samozřejmě nemá co zasahovat do toho, s kým kdo žije, s kým se kdo vyspí. To je skutečně svobodné rozhodnutí každého. Já to plně respektuji. Státu po tom nic není a také to nedělá, mimochodem.

Ale vy jste pokračovala v té větě najednou tím - a někde se objeví dítě. Já jsem skutečně přesvědčen o tom, že dítě se neobjevuje a ani ho nenosí čáp. To jsme si tady už řekli. A skutečně tak jako si každý může naprosto svobodně vybrat formu partnerství nebo soužití, ve kterém bude žít, tak je tady právo dítěte, které by nemělo být upíráno, a právo dítěte není víc než jenom chuť pořídit si ho do nějaké rodinné konstelace. Tady právo dítěte je mimo jiné znát svého otce a svoji matku. A nikoliv že se najednou dítě někde objeví. To mi přijde jako věc, která je z etického hlediska na hraně nebo až za hranou vůbec bioetiky a etického uvažování.

A druhá věc, nebo poslední věc. V případě rozhodování o osudu dítěte, které žije ve stejnopohlavních párech, potom rozhoduje soud a rozhoduje OSPOD. Tak jako u heterosexuálních párů. Když se podíváte na praxi, praxi v České republice, tak skutečně tyto orgány rozhodují vždy s ohledem na právo toho dítěte a to nejlepší řešení pro dítě. To je myslím, že důležité zdůraznit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Dámy a pánové, dobrý den, ještě jednou dobrý večer. Já mám faktickou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího k vystoupení paní kolegyně Šlechtové, které si nesmírně vážím. Ona tady říkala něco v tom smyslu - cituji - že jsou dva homosexuálové nebo dvě lesby, které spolu žijí, spolu jedí, spolu bydlí, spolu spí, a pak se tam najednou objeví dítě. Tak já bych jí chtěl říct, že to dítě se tam neobjeví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych za prvé chtěl zdůraznit, a nezesměšňoval bych to, že tady je spousta faktických poznámek a spousta přihlášených, protože si troufám říct, že to je jedna z mála norem, u které právě vystoupení poslanců může ovlivnit ty poslance, kteří prostě rozhodnuti nejsou. Zatímco u těch ostatních zákonů víceméně jsou nějak rozhodnuti podle rozhodnutí klubu, je to rozděleno na koalice, opozice, levice, pravice atd., tak tady ne. Já tady identifikuji nějakou třetinu poslanců, kteří ten názor silný nemají. A oni se postaví na jednu či druhou stranu, a pojďme tedy se o těch věcech bavit. Já jsem teď už zase na Facebooku viděl, že jako zdržujeme apod. Není to tak. Prostě si tady vyměňujeme názory. Protože zrovna tady ta naše vystoupení mohou ovlivnit ty, kteří ten silný názor nemají. To za prvé.

A za druhé. Chtěl bych reagovat na kolegyni Šlechtovou, které si také nesmírně vážím. Ona tady mluvila o právech, a to právě to, co já připravuji ten návrh. Narovnání těch práv, ale to, aby se to nepojmenovávalo manželství. A zatím jsem tady slyšel o těch právech. O tom, aby když ten druhý zemře, tak aby to právě nešlo přes ten soud, a tak dále a tak dále. A ta práva... Já se pak k tomu dostanu ve své řeči. Ale pojďme se bavit o tom, o narovnání těch práv. Ale vy tady zároveň potom už tam mluvíte i o manželství, o tom pojmu manželství. A to už si myslím, že je úplně jiná disciplína. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Připraví se pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že jde naprosto o zásadní věc. Víte, EET jde zrušit, upravit. Daňové sazby jdou zrušit, upravit. Můžeme to dělat každý rok podle situace. Toto je civilizační záležitost. Záležitost, která opravdu změní naši společnost na stovky let. Vnímání naší společnosti. Prostě je to tak.

A já jsem rád, že můj klub má názor naprosto jednotný, a troufám si říct za všechny své kolegy, byť nás je pouhých deset, že my nedržíme nějakou lajnu, protože prostě nám to někdo řekl. To je prostě naše přesvědčení. Je to přesvědčení křesťanských demokratů. A já tady za sebe říkám, že já budu hlasovat proti manželství osob stejného pohlaví. Ne proto, že jsem v KDU-ČSL. Já jsem právě v KDU-ČSL, protože mám takový názor, protože kdybych ho měl jiný, tak třeba zvážím členství v jiné straně. A to je dost podstatné.

A trošku na odlehčení. Je zajímavé, že jaksi je tady reakce z hnutí ANO na poslance z jiných stran. A tak nějak jako už moc nediskutují mezi sebou s výjimkou pana Juchelky. Tady je prostě vidět, že hnutí ANO, např. hnutí ANO a spousta dalších stran nemají to hodnotové ukotvení, a je to od Šumavy k Tatrám. Takže opravdu pan Juchelka má pravdu. (Oživení v sále, pobavení.) Resp. pan poslanec Nacher, že tady je třetina nerozhodnutých. A já doufám, že se přikloní na tu správnou stranu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Faktická poznámka pan místopředseda Vojtěch Pikal. Připraví se paní poslankyně Karla Šlechtová. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Já bych chtěl jenom vystoupit s jednou drobností, na kterou jsem nemohl reagovat, když jsem předsedal. Takže vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat na některé biologické nepřesnosti, které tu zazněly. Nový jedinec nevzniká v přírodě pouze spojením dvou pohlavních buněk. Existuje i nepohlavní rozmnožování. Vyskytuje se nejenom u rostlin, ale i u hmyzu a u některých obratlovců. Například u plazů, obojživelníků, výjimečně u ptáků.

Nicméně ten zbývající čas bych chtěl využít k tomu, abych se vyjádřil více k věci. Já patřím k těm, kteří nemají úplně silný názor. Nicméně skutečně se nebavíme o přírodě a o tom, jak jsou věci definovány někde v přírodě, ale bavíme se o tom, jak si to nastavíme u nás ve společnosti. Co považujeme za správné, resp. jaká práva nebo povinnosti mají lidem vznikat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP