Stenografický zápis 20. schůze, 13. listopadu 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek


18. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Senátorka Emilie Třísková
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Petr Pávek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Stanislav Juránek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vít Kaňkovský


12. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno v 16.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jaroslav Faltýnek


56. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Strýček
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Strýček


10. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP