(17.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

Takže to je svazek jednoho muže a jedné ženy. Tady v té oblasti skutečně k žádnému vývoji zcela jistě nikdy nedošlo a z této věci mimochodem tedy vyplývá, že vedeme debatu, legitimní věcnou debatu o redefinici manželství, která logicky je nějakou radikální změnou celého paradigmatu rodiny a manželství v ČR. To tak je. Nevím, jaký bude výsledek, ale ten vývoj musíme odlišit. Vyvíjí se to, jaké je postavení manželů mezi sebou, v rodině apod., ale nevyvíjí se otázka toho, co je manželství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobrý večer, váženém kolegyně, vážení kolegové. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marek Benda a připraví se paní poslankyně Radka Maxová, Karla Maříková, Karla Šlechtová a Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení navrhovatelé, vážení zpravodajové, dámy a pánové, mám takový pocit, že skončíme už jenom u faktických poznámek, protože jsem se přihlásil okamžitě, kdy zazněly inkriminované výroky, a jsem asi dvacátý na řadě a za mnou je dvacet dalších.

Snad jen dvě poznámky a opravdu si nechávám věcná stanoviska. Za prvé k panu kolegovi Kopřivovi. Při vší úctě k jeho věku pohrdavě tady mluvit o světě Orbánů a Trumpů mi připadá minimálně neuctivé vůči našim spojencům, ať už z Visegrádu, nebo ze Severoatlantické aliance. Myslím si, že to jsou věty, které by nemusely od tohoto pultíku zaznívat, resp. svědčí o jisté aroganci pirátské strany.

A druhá poznámka. On to částečně řekl pan kolega Výborný. Při vší úctě ke své milé paní kolegyni Procházkové, občanský zákoník fakt není technicistní norma. To si nehrajme. To je možná registrované partnerství a i tam bych se velmi přel o to, jestli je to technicistní norma. Ale občanské právo je to základní právo, které máme ve společnosti, které definuje nás, definuje naši podstatu, definuje fyzické osoby, právnické osoby, manželství, vlastnictví a další. Takže si nehrajme, že to je technicistní norma. Tady opravdu nejde o techniku, ale o redefinici něčeho velmi podstatného, a už to tady bylo řečeno, vychází to i z toho, z čeho slovo manželství vzniklo. Můžeme ho samozřejmě jako slovo zrušit a zaměnit a říct, že to je něco jiného, po slovensky sobáš nebo já nevím jak, ale pokud to tak neuděláme, tak to vzniklo z nějakých dvou slov a ta dvě slova jsou muž a žena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Radka Maxová je přihlášena s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, budu reagovat na některé kolegy.

Pan kolega Bělobrádek - stále to není ale rovnost. Přece jestliže mi zemře manžel, tak automaticky já nebo automaticky to dítě ví, že bude se mnou, ale když zemře partner v registrovaném partnerství, tak to dítě automaticky neví, jestli bude. Takže stále je tam rozdíl. Není to rovnost. Je tam mezi tím soud, je tam mezi tím OSPOD. Není to rovnost.

Na pana Holíka. Ptá se někdo dítěte všeobecně, jestli chce být adoptováno? Já si myslím, že ano, že samozřejmě bez nějakého souhlasu nebo souhlasu opatrovníka na OSPODu ta adopce samozřejmě není možná. Na to máme právní normy, které u nás už teď fungují. Prosím, nestrašte tady, že děti budou poškozeny. Já tady mám vyjádření 28 českých odborníků, kteří říkají: Na základě odborných poznatků bychom tak na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstajících se dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření institutu manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví. Jsou to odborníci, kteří pracují jako vedoucí lékař oddělení dětské dorostové psychiatrie, primářka oddělení dětské psychiatrie, praktický lékař pro děti a dorost, výzkumný pracovník - Národní ústav duševního zdraví, sexuolog, gynekolog - ordinace sexuologie a andragogie, ředitelka České asociace streetwork, socioložka - katedra sociologie Masarykovy univerzity, vedoucí katedry psychologie - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (upozornění na čas), vedoucí poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nestrašme! Prosím, nestrašme! (Potlesk na galerii hostů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla tady reagovat na faktickou poznámku paní poslankyně Procházkové, která mluví o rovnosti všech se všemi. Víte, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, to je, jako kdyby nevidomí lidé žádali o zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz, aby si byli všichni se všemi rovni.

Aby nás ten boj za rovnost všech se všemi jednoho dne prostě nezahubil. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Karla Šlechtová. Já přečtu omluvu, kterou tady mám, než udělím slovo. Od 18.15 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Levová a od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů pan poslanec Jan Řehounek. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem chtěla reagovat na slova pana poslance Holíka a na pana poslance Klause mladšího, který bohužel odešel, ale vzhledem k tomu, že si má slova přečte ze stenoprotokolu, tak musím říct, že mě jeho vystoupení velmi zklamalo. Musím říci, představte si, vážení kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, žijete v nějakém vztahu, jste gay, lesba, máte partnera, spíte spolu, všechno v pohodě, vztah vám funguje, je to úplně jedno. A najednou prostě je tam dítě, vychováváte ho 11 let, ten partner nebo ta partnerka vám zemře... (Poznámky zprava.) Pane kolego, já vám také neskáču do řeči!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil o klid v jednacím sále! Děkuji.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Ten partner vám zemře. Jste gay nebo jste lesba a to dítě připadne prarodičům, anebo o něm rozhoduje soud. A vy jste naprosto vyautovaní právě i v tom registrovaném partnerství či žádném partnerství, pokud jste lesba nebo gay. Toto vám přijde v pořádku, že to dítě, které má dva rodiče: ženu - ženu, muže - muže, nakonec o toho druhého partnera přijde při například smrti toho prvního? (Potlesk některých poslanců a na galerii hostů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tady deset přihlášek k faktickým poznámkám, takže pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já jen k tomu, co zaznělo o Římu. Nejsem právník, tak jsem požádal významného právníka. V římském právu svazky stejného pohlaví neuznávalo, vyjma dvou případů císařů, kteří podle dochovaných zpráv měli svazek se stejným pohlavím. Svévole císařů ve formě bizarních historek se však nedá považovat za obsah římského práva. Z toho se dá vyvodit, že římské právo manželství osob stejného pohlaví neznalo. Na tom nic nemění záznamy dokumentující homosexuální jednání v té době.

K tomu snad ještě dodat, že samozřejmě se nemůžeme tím, co bylo v Římě, nějak dál inspirovat, protože tam byly další různé možné svazky. Takže jenom jsem to dával jako případ, že manželství není nic, co vzniklo na základě náboženství.

A potom ještě k tomu pojmosloví. Dneska se říká, že když dva lidé spolu žijí, tak že mají přítele, přítelkyni. Tady Marek Výborný je také můj přítel a to znamená, že spolu nebydlíme nebo spolu nemáme sexuální vztah. Občanský zákoník na to myslí. Máme tam dokonce i některá ustanovení jako druh, družka. A navíc to, že 50 % dětí se rodí mimo manželství, znamená, že asi 50 % těch párů nemá nějaký zásadní problém, když to manželství není. Asi se to dá ošetřit právě pomocí občanského zákoníku bez ohledu na jejich pohlaví. Ale já myslím, že to je legitimní, a děkuji za tu debatu. Já myslím, že tříbení názorů i v tomto směru dává smysl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Jiří Dolejš. Připraví se paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tak ještě jeden kousíček do série. Když dovolíte, já bych se vrátil k té palbě, kterou zaměřil věhlasný kolega Benda na zatím méně věhlasného kolegu Krátkého. Ne že bych mu chtěl dělat advokáta diaboli, on o to možná ani nestojí, ale spíš myslím, že je hodna pozornosti ta polemika o myšlence, do jaké míry nastolení této agendy koreluje s civilizovaností prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP