(18.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

Já považuji manželství a registrované partnerství za nějakou společenskou smlouvu primárně před svým okolím a deklaraci vůči státu, která poskytuje nějaký běžný mustr toho, jak mají být narovnána práva mezi jedinci. Považuji to za věc primárně soukromoprávní, ke které stát vydává nějaký vzor, a já si myslím, že tento vzor by měl být přístupný všem, ne jenom těm, kteří jsou heterosexuální. Já jsem dokonce takový radikál, že si myslím, že i registrované partnerství by mělo být přístupné heterosexuálům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych vás poprosil, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom v 18.00 ztišili své zvukové projevy tak, abychom mohli pokračovat dále v projednávání tohoto bodu.

S faktickými poznámkami mám přihlášené tři poslankyně a poslance. První je paní Karla Šlechtová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, páni ministři, já bych chtěla jenom reagovat na pana poslance Nachera a pana poslance Juchelku. Ano, hnutí ANO nemá jasný názor, každý ho má svůj. My jsme demokratické hnutí, jak říká pan předseda Babiš, takže ať si každý myslí, co chce. Uvidíme, jak kdo bude hlasovat.

Jenom taková poznámka. Předpokládám, že všichni inteligentní sedící v tomto sále a sledující u obrazovek a lidé případně nahoře nebo kdokoliv chápou, jak jsem myslela, když jsem říkala, že se objeví dítě. Pokud vy dva pánové chcete zaškolit prostřednictvím pana předsedajícího, obraťte se na mě (Velké pozdvižení v sále, smích a potlesk.), případně na gay komunitu. Já vám vysvětlím -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Mým prostřednictvím.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Já vám vysvětlím, jak se do gay páru opravdu dostává dítě. Může to být z prvního manželství, protože i z heterosexuálů se najednou stanou gayové. Proto jsem říkala, kdo z vás má ten opravdu sexuální zážitek s někým stejnopohlavním zaměřením. Je to úplně jedno a myslím, že jste reagovali naprosto neracionálně. Takže bych poprosila, abychom se vrátili k věcné debatě, jak říkal pan poslanec Výborný i paní poslankyně Maxová, a za to budu velice vděčná.

(V sále je velký hluk, poslanci se nahlas baví.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já počkám, až bude v sále klid, hlavně na pravé straně. Děkuji. Bude pokračovat paní poslankyně Radka Maxová, připraví se paní Karla Maříková.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Ona mi trošku vzala vítr z plachet kolegyně Šlechtová. Já jsem také chtěla vysvětlit, jak se najednou dítě objeví. Ono se neobjeví, ono se plánuje, ať je to adopce, ať je to přirozené atd., atd., takže náhodou se neobjeví, ale tak to je.

Na Patrika Nachera vaším prostřednictvím. Perfektní narovnání práv, ale stále budeme mít dvě skupiny obyvatel a dva průkazy, kde bude název daný, vdaná, ženatý... Pokud se najde nějaký univerzální název, který se zatím nenašel, tak se uvidí. Ale rozhodně ve formě narovnání práv a ponechání dvou skupin osob označených v občanských průkazem si myslím, že pro naši vyspělou společnost není akceptovatelné.

Dovolím si prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasit s kolegou Benešíkem, ačkoliv ho mám hrozně ráda, že pokud přijmeme naši novelu, tak že nám tato novela změní společnost na stovky let. Nezmění, akorát narovnáme práva pro dospělé osoby a pro děti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na faktickou poznámku paní poslankyně Procházkové prostřednictvím pana předsedajícího. Je samozřejmé, že stejnopohlavní páry mohou dnes adoptovat děti, ale v případě manželství to bude formálně mnohem snadnější a stát a potažmo úředníci budou rozhodovat, zda dítě bude vyrůstat buď se dvěma ženami, nebo dvěma muži. A kdo se zeptá toho dítěte, zda to tak chce? Naší povinností by naopak mělo být, abychom chránili tradiční rodinu, a naopak bychom měli přijmout opatření, aby její role ve společnosti byla upevněna.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Ještě jednou dobrý večer. Tak jenom krátce k paní poslankyni Šlechtové. Já jsem rád, že jsme si to jakoby vysvětlili, že skutečně tomu rozumíte, protože já jsem si tím opravdu nebyl jistý u toho vašeho prvního vysvětlení, když jste nám tady doporučovala, ať si jako zkusíme tedy všichni nějak zaexperimentovat s různými těmi věcmi, tak já jsem právě nevěděl, takže jsem rád, že víte, že prostě dítě vzniká ze spermatu a vajíčka, a úplně rozumím tomu, jak se objeví u homoparentálních párů, rozumím tomu úplně přesně, chápu to a nemusí mi to vysvětlovat ani paní předsedkyně výboru pro sociální politiku Maxová. Já tomu úplně rozumím a děkuji moc za osvětlení a jsem rád, že tomu rozumíte taktéž.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný večer ještě jednou. Já jsem chtěl říci dvě věci a jednu jsem mezitím úspěšně zapomněl. Nicméně musím reagovat na kolegyni Karlu Šlechtovou prostřednictvím pana předsedajícího. Jakkoliv bych byl zvědav na ten kurz, který by paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího nám předvedla, tak v tomto případě ji musím upozornit, aby lépe poslouchala, kdo co tady říká na mikrofon. Já jsem ji nevyzýval k tomu a neříkal jsem jí, že se děti neobjevují. To řekl můj kolega Aleš Juchelka. Já jsem mluvil úplně o něčem jiném. To znamená, že aby nás oba dva posílala na nějaký kurz, tak je lepší místo koukání do mobilu poslouchat, co říkají ti kolegové, a pak na ně přesně reagovat. Pak to vypadá, že já jsem tady řekl něco jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Radka Maxová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím paní kolegyni Maříkové. Já jenom uvedu na pravou míru. To dítě je zastupováno sociálním pracovníkem z oddělení sociálně-právní ochrany dětí, takže to mluví za to dítě, na základě toho hovoří s tím dítětem, zdali chce být adoptováno nebo při rozvodu zdali chce být u táty, u mámy, u babičky, u dědečka. Vždycky je tam sociální pracovník a vždycky je dítě do toho procesu vtaženo, akorát je rozhodující jeho věk, kdy se bere velký důraz na to, co ono si přeje, a kdy se nebere. A nikdy adopce u registrovaných partnerů toho biologického rodiče nejde bez souhlasu toho druhého biologického rodiče. Prostě je to dobře ošetřeno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Hodinu sexuální výchovy už máme prostřednictvím paní kolegyně Šlechtové, já si jí vážím, nějakým způsobem za sebou, takže já tady nebudu vysvětlovat ty tři způsoby, v zásadě jak se to dítě může objevit v párech stejného pohlaví, nicméně - a já bych to vrátil zpátky, protože otázka dětí a argumentace prostřednictvím těch dětí je velmi vážná.

Já si myslím, že to skutečně není věc k nějaké odlehčené debatě. Ani v jednom z těch případů to dítě ve stejnopohlavním manželství nebo v registrovaném partnerství totiž není plodem vzájemné lásky těch dvou lidí. Prostě víme, že to biologicky možné není. Ano? V tom případě se dostáváme do velmi sporných otázek jednak etických, ale také si nakonec musíme položit otázku, co je tedy více. Právo toho páru na to mít dítě, nebo právo toho dítěte samotné. Myslím, že to je otázka, před kterou stojíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Peksa s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Já bych chtěl jenom korigovat jednu takovou představu, která se tady tou debatou trošičku táhne. My se tváříme, že v podstatě podmínkou toho manželství je možnost zplodit děti. Je to smutné, bohužel prostě existuje řada heterosexuálních párů, které ze zdravotních důvodů tuto možnost nemají. Ve vstupu do manželství jim to nijak nebrání, zákon jim to umožňuje. Naopak je legální a legitimní použít řekněme lékařské techniky k tomu, aby tu možnost děti mít vlastně měly, nebo zplodit děti měly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP