Stenografický zápis 54. schůze, 1. února 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura


208. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Václav Snopek


217. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


140. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Stanislav Grospič


79. Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Stanislav Grospič


20. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Antonín Seďa


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Zemek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Milan Urban


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová


42. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


165. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc


108. Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona proti terorismu /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Poslanec Martin Lank
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 17.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.13 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Martin Lank
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Radek Vondráček


156. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Vít Kaňkovský


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Kudela


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP