Sněmovní tisk 836
Vl.n.z.o zrušení zák. o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: min.prům.,min.zahr.věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 9. 6. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 643/16, PID KORNA9CJ38S7.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 6. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 836/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 836/2, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 12:28.

 • G Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 69).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Írán, jaderná elektrárna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)