Sněmovní tisk 995
Novela z. o České obchodní inspekci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 15. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1352/16, PID ALBSABUBD37S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 995/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 18:02.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 995/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 332, usnesení č. 1708).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Zákon Senátem schválen 19. 7. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 264/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6442Roman Váňa11903-17020.doc (25 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 23. 5. 2017 v 13:53:56


Deskriptory EUROVOCu: domácí trh, elektronický obchod, ochrana spotřebitele, regionální trh, řízení jakosti průmyslových výrobků, spotřebitelská politika, zásilkový obchod

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)