Sněmovní tisk 973
Novela z. o Vojenské policii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 973/0 dne 29. 11. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1326/16, PID KORNACBD32YI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2016 (usnesení č. 344). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11., 20. 1., 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1545). 1. Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: armáda, činnost základních institucí, policie, pravomoc instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)