Sněmovní tisk 1003
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 23. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1437/16, PID KORNABMJNQKK.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1544).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1003/5, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 18:17.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 272, usnesení č. 1692).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Návrh zákona 21. 7. 2017 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 1003/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 1003/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 1794).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 6. 10. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 326/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6262Jan Zahradník11723-16722.doc (29 KB) / PDF (198 KB, 1 strana) 25. 4. 2017 v 10:40:12
6263Jan Zahradník11724-16723.doc (29 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 25. 4. 2017 v 10:41:33
6375Marie Pěnčíková11836-16944.docx (6 KB) / PDF (216 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 18:22:33
6380Jan Zahradník11841-16955.doc (39 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 16. 5. 2017 v 18:07:39
6395Jaroslav Klaška11856-16970.docx (21 KB) / PDF (169 KB, 1 strana) 17. 5. 2017 v 14:44:37
6396Jaroslav Klaška11857-16971.docx (22 KB) / PDF (171 KB, 1 strana) 17. 5. 2017 v 14:46:32


Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, správní dohled, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)