Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Mach

Schůze: 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 39, 40

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 13, část č. 16 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 27
část č. 38, část č. 40 (21. 5. 1993), části č. 45-48 (1. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 39 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VII. Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 5 (12. 10. 1993)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 12 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 11 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 3, část č. 6 (26. 4. 1994)

Bod č. 11
část č. 8 (26. 4. 1994)

Bod č. 12
část č. 9 (27. 4. 1994)

Bod č. 17
část č. 10 (27. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972
část č. 4 (31. 5. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 13 (8. 7. 1994)

Bod č. 20
části č. 26-27 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 22 (29. 9. 1994)

Bod č. 8
části č. 4-5 (27. 9. 1994)

Bod č. 29
části č. 21-22 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (1. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 36 (9. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 9, část č. 13 (7. 12. 1994)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 5 (18. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 17 (21. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (21. 6. 1995)

Bod č. 15
část č. 18 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 5 (6. 2. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

VII. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 2090) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2075 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

57. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP