Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Kryčer

Schůze: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 8-9 (27. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (23. 3. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 5 (15. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (16. 6. 1993)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (17. 6. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (9. 11. 1993)

Bod č. 15
část č. 14 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 16
části č. 11-12 (16. 2. 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 39 (18. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 14 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 7 (7. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208
část č. 60 (15. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku, podle sněmovního tisku 1381
část č. 4 (14. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 3 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 37, část č. 42 (27. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (20. 6. 1995), část č. 29 (23. 6. 1995)

Bod č. 10
části č. 12-13 (21. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 18 (21. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 10 (27. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení
části č. 21-22 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 24-25 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. (sněmovní tisk 2056) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 23 (8. 2. 1996), část č. 62 (15. 2. 1996)

LXXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57 (sněmovní tisk 2095) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sněmovní tisk 1938) - druhé čtení
část č. 56 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 6 (12. 3. 1996)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - druhé čtení
část č. 16 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 12 (24. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 20-21 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP