Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Ježek

Schůze: 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 12 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 19 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 2 (3. 2. 1993)

VI. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 18 (8. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 24 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
části č. 2-3 (12. 10. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu Evropské rámcové dohody o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány
část č. 13 (16. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 27 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 33 (18. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
části č. 32-33 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy
část č. 33 (9. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 19
část č. 25 (8. 12. 1994)

XXXXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy
část č. 63 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 39
část č. 30 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 20 (16. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 22 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 9-10 (21. 6. 1995), část č. 41 (27. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 6 (20. 6. 1995), část č. 31 (23. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 34 (27. 6. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1 (18. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 11-12 (6. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 12, část č. 14 (6. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 4, část č. 7 (12. 3. 1996), části č. 8-9 (13. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
části č. 11-12 (24. 4. 1996)

XXIII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - třetí čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP