Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Andrej Gjurič

Schůze: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 19 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 2 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12 (21. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 26 (22. 4. 1993)

XXII. Situace v Bosně a Hercegovině
části č. 27-28 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
části č. 18-19 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27, část č. 29 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 25 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 9 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 17 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 1 (15. 2. 1994)

XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

XXXXVII. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi
část č. 40 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 11 (28. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 11 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

XXII. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky, podle sněmovního tisku 16
část č. 26 (2. 6. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 3
části č. 3-4 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 16 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 50
část č. 64 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 39
část č. 30 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 20
část č. 26 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 34 (26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 17
část č. 12 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 6 (31. 10. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 34 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP