Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Tisky


1  2  3  4  5

č. 401 Návrh poslanců Federálního shromáždění Československé federativní republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 32/1989 Sb., o poslancích Federálního shromáždění
č. 402 Návrh poslanců Federálního shromáždění Československé federativní republiky na vydání zákona Federálního shromáždění o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
č. 403 Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vyfání Zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
č. 404 Návrh poslance Sněmovny lidu ing. Jana Váchy na vydání zákona o zřízení Správy ochrany dopravy
č. 405 Interpelace poslanců SL MUDr. Karola Hranaie, Michala Géci, JUDr. Vladimíra Janočko na vládu ČSFR ve věci omezení výroby speciální zbrojní techniky v podnicích Dubnica, Považská Bystrica, Martin, Detva, Snina a další
č. 406 Iniciativní návrh Výborů pro životní prostředí SL a SN Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí
č. 407 Iniciativní návrh Výborů pro životní prostředí SL a SN Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
č. 408 Interpelace poslanců SL a SN Pavola Balgavého, Juraje Holčíka, Pavla Šremera, Magdy Kačicové, Jána Langoše, Jozefa Kučeráka, Alberta Černého, Jaroslava Šabaty, Vlastimila Baruše, Věroslava Slámy, Jaroslava Hladíka, Milana Hrušky na vládu ČSFR ve věci průplavu Dunaj-Odra-Labe
č. 409 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. /tisk 367/
č. 410 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů - tisk 396
č. 411 Společná zpráva výborů k návrhu poslanců Federálního shromáždění Blanky Hykové a Jiřího Ládra na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. (tisk 312)
č. 412 Společná zpráva výborů k návrhu skupiny poslanců ústavně právních výborů Sněmovny lidu s Sněmovny národů federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1970 Sb., o prokuratuře (tisk 344)
č. 413 Vládní návrh zákona o dani z příjmů obyvatelstva
č. 414 Odpověď na interpelaci poslance Ivana Úlehly ve věci renesance humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS
č. 415 Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslance Sněmovny lidu Michala Malého /tisk 346/
č. 416 Odpověď ministra národní obrany ČSFR generálplukovníka M. Vacka na interpelaci poslance M. Malého (tisk 349)
č. 417 Interpelace poslance SL Rudolfa Filkuse, v.o. 177, Alfréda Haško, v.o. 178 a Júliusa Minky, v.o. 158, na federální ministerstvo národní obrany ve věci odsunu sovětských vojsk z našeho území
č. 418 Interpelace poslanců SN Ing. Petra Gecka, Ing. Zdenka Červenky, Ing. Petra Kulana a poslance SL Ing. Jozefa Bakšaye ve věci co nejrychlejšího vyřešení majetkoprávních záležitostí mezi pravoslavnou církví, řeholemi a římskokatolickou církví
č. 419 Interpelace poslance SL Miroslava Jansty, v.o. 26, na místopředsedu vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve věci odvolání výhrad nepříslušnosti Mezinárodního soudního dvora v Haagu pro řešení sporů, ve smyslu čl. 22 Vídeňské úmluvy o smluvním právu
č. 420 Interpelace poslance SL Antona Juriše, v.o. 161, na ministra národná obrany gerálplukovníka Ing. Miroslava Vacka ve věci zrušení vojenského letiště v Piešťanech
č. 421 Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. Bedřicha Moldána, CSc. na interpelaci poslance Sněmovny lidu Michala Malého ze dne 26. března 1990
č. 422 Společná zpráva k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 34)
č. 423 Interpelace poslance SN Jana Šolce, v.o. 33, na JUDr. Richarda Sachera, federálního ministra vnitra ve věci redislokace obvodních služeben OO - VB
č. 424 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o změnách ve vymezení působnosti Československé socialistické republiky a jejich organizačním zabezpečení ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
č. 425 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. dubna do 1. května 1990
č. 426 Společná zpráva výborů k návrhu poslanců Blanky Hykové, Jiřího Ládra, Jiřího Musílka, Bohumila Janči, Jozefa Bakšaye, Karola Sémana a Alfréda Haško na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 313)
č. 427 Společná zpráva výborů k návrhu poslance prof. dr. Miroslava Kusého, DrSc. na vydání zákona o vysokých školách (tisk 309)
č. 428 Společná zpráva výborů k návrhu poslanců MUDr. Stanislava Hanáka, JUDr. Josefa Macka, Ing. Jana Rábela, Petra Brodského, Jana Svobody a Ing. Josefa Hlavačky na vydání zákona o teologických fakultách /tisk 356/
č. 429 Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. Bedřicha Moldána, CSc. na interpelaci poslance Sněmovny lidu Michala Malého ze dne 6. března 1990 (tisk 346)
č. 430 Závěrečná zpráva o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze
č. 431 Usnesení FS k závěrečné zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)
č. 432 Zpráva o činnosti komise sněmoven Federálního shromáždění pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa
č. 433 Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o činnosti komise sněmoven Federálního shromážděni pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa.
č. 434 Společná zpráva výborů I. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 325), II. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 326) a III. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk 327)
č. 435 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví - (tisk 369)
č. 436 Společná zpráva výborů k vládnímu návrhu zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 397)
č. 437 Odpověď ministra národní obrany ČSFR generálplukovníka M. Vacka na interpelaci poslance SL Antona Juriše (tisk 420)
č. 438 Návrh iniciativní skupiny poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na novelu zákona, kterou se mění a doplňuje zákon č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech
č. 439 Odpověď ministra národní obrany ČSFR M. Vacka na interpelaci poslanců SL A. Haška, R. Filkuse a J. Minky /tisk 417/
č. 440 Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS ze dne 23. dubna 1990 /tisk 408/
č. 441 Odpověď akademika A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS /tisk 292/
č. 442 Odpověď akademika A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS /tisk 259/
č. 443 Společná zpráva výborů k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti (tisk 402)
č. 444 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SL pana J. Bezecného ze dne 14.3. 1990
č. 445 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslankyně SL paní M. Hadačové na 26. společné schůzi SL a SN ze dne 27.3. 1990 k podmínkám financování družstevní bytové výstavby po úpravě velkoobchodních cen stavebních prací k 1.1. 1990
č. 446 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SN P. Suchánka na 27. spol. schůzi SL a SN dne 24. dubna 1990 k zákonu o pojišťovnách
č. 447 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SN M. Kováře na 27. společné schůzi SL a SN dne 24. dubna 1990 ve věci mimořádných dotací MFCM ČR JZD AK Slušovice
č. 448 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SN M. Kováře na 27. společné schůzi SL a SN dne 24. dubna 1990 ve věci kritického stavu životního prostředí v okolí Žiaru nad Hronom
č. 449 Písemná odpověď ministra vnitra ČSFR na interpelaci poslance pana L. Lise na 27. společné schůzi SN a SL 19. 4. 1990
č. 450 Odpověď ministra hornictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR na interpelaci skupiny poslanců ve věci odbytového nezajištění nákladních vagónů z výroby s.p. Čs. vagonky Poprad (tisk 352)
č. 451 Stanovisko ministra hornictví, strojírenství a elektrotechniky k interpelaci poslance SL Ing. Pavola Bagina ve věci procesu útlumu výroby speciální techniky
č. 452 Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslance Sněmovny lidu J. Minky
č. 453 Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí Jiřího Dientsbiera na interpelaci poslance SL J. Minky ve věci přijetí velmistra svobodozednářské lóže Grand Orient de France /GOF/ p. J. R. Ragachea
č. 454 Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí Jiřího Dientsbiera na interpelaci poslance SN Petra Orbána ve věci výroku ministra zahraničních věcí Maďarské republiky p. Horna týkajícího se historického utváření maďarských hranic
č. 455 Stanovisko ministra hornictví, strojírenství a elektrotechniky Slavomíra Stračára k interpelaci poslance SN pana Comby ve věci postupného snižování neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rudy
č. 456 Odpověď ministra národní obrany ČSFR M. Vacka na interpelaci poslance J. Šolce
č. 457 Odpověď ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského na interpelaci skupiny poslanců FS ve věci přenechání nedostatečně obhospodařované a využívané zemědělské půdy
č. 458 Odpověď ministra vnitra ČSFR R. Sachera na interpelaci poslance SN J. Šolce ze dne 25. 4. 1990 ve věci základních útvarů VB a zřízení policejních stanic
č. 459 Odpoveď na interpeláciu 63/5 pána poslanca Pavla Kanisa, prednesenú na 28. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov 3. 5. 1990 vo veci súkromných podnikateľov vo SR
č. 460 Odpověď místopředsedy vlády ČSFR ThDr. Josefa Hromádky na podnět poslance Sněmovny národů pana Štefana Tršky ve věci tělovýchovy a sportu
č. 461 Odpověď ministra vlády ČSFR Vladimíra Příkazského na interpelaci poslance FS JUDr. Josefa Macka ze dne 3. 5. 1990 ve věci odmítnutí prohlášení tiskového mluvčího FMV Československou tiskovou kanceláří
č. 462 Interpelace poslankyně SN, v.o. 73, Ing. Zdeňky Benešové na pana ministra vnitra Richarda Sachera ve věci přehodnocení návrhu státního rozpočtu ve prospěch MV ČSFR
č. 463 Společná zpráva výborů k návrhu iniciativní skupiny poslanců výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve znění zákona č. 63/1983 Sb. (tisk 388)
č. 464 Interpelace poslance SL, v.o. 125, Ing. Františka Axmanna, CSc. na místopředsedu vlády pana ThDr. Josefa Hromádku ve věci majetku, vlastnictví a jejich navrácení původnímu majiteli
č. 465 Odpověď ministra národní obrany generálplukovníka Ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslance SL FS ČSFR I. Fišery, podanou dne 3. 5. 1990, týkající se převzetí zbraní bývalých Lidových milicí
č. 466 Společná zpráva výborů k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy - (tisk 357)
č. 467 Odpověď ministra národní obrany generálplukovníka Ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslance SL M. Géciho, přednesenou na 28. společné schůzi SL a SN dne 3. 5. 1990, ve věci přerušování studia u posluchačů bohosloveckých fakult
č. 468 Odpověď ministra národní obrany generálplukovníka Ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslankyně SL Heleny Flösslerové podanou na 28. společné schůzi SL a SN dne 3. 5. 1990 týkající se zhoršování životního prostředí v okolí vojenského letiště Brno - Tuřany
č. 469 Odpověď ministra národní obrany generálplukovníka Ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslance SL V. Slámy podanou dne 3. května 1990, ve věci atestačního řízení v Čsl. armádě
č. 470 Společná zpráva k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 375)
č. 471 Interpelace poslance SN Ing. Mojmíra Kováře vládě ČSFR ve věci podezřelého podnikání JZD AK Slušovice
č. 472 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran a politických hnutí
č. 473 - 477 netištěny
č. 478 Upravený vládni návrh dle připomínek poslanců výborů ústavné právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
č. 479 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
č. 480 Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
č. 481 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku
č. 482 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací
č. 483 Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
1  2  3  4  5Přihlásit/registrovat se do ISP