Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů - Usnesení


Technická poznámka: číselná řada není úplná - zdigitalizována jsou jen usnesení, která byla obsažena v tištěné těsnopisecké zprávě. Zbývající usnesení (jen formální text o schválení zákona dle tisku) jsou dostupná v Archivu PS u originálů zápisů ze schůzí.

č. 1
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 24
č. 26
č. 28
č. 29
č. 30
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 53
č. 54
č. 61
č. 62
č. 63
č. 69
č. 70
č. 71
č. 72
č. 73
č. 74
č. 75
č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 82
č. 83
č. 84
č. 87
č. 88
č. 89
č. 90
č. 91
č. 92
č. 98
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 103
č. 105
č. 106
č. 109
č. 110
č. 113
č. 118
č. 123
č. 128
č. 129
č. 130
č. 132
č. 133
č. 139
č. 140
č. 141
č. 142
č. 147
č. 156
č. 157
č. 158
č. 179   k návrhu ústavního zákona o změně názvu Československé federativní republiky
č. 184
č. 185
č. 186
č. 188
č. 189
č. 190
č. 210
č. 211
č. 212
č. 213
č. 215


Přihlásit/registrovat se do ISP