Výbory SN

Výbor mandátový a imunitní
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: Božena Kocinová, od 1.SN, 12.6.1986, 18 do 8.SN, 30.1.1990, 39 (vzdala se funkce)
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 18
Andrš Josef, rez. 29.1.1990
Čáslavská Pavla
Habaň František
Hrabíková Anna
Řehková Marie, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Golab Vladimír
Hrebík Jozef, rez. 16.1.1990
Kováč Zdenek, mpř.
Kožík Viliam - rez. 14.2.1989
Sido Zoltán
Šarišská Ema
od 14.FS
Lisčák Vladislav
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Stome Karol
Slavětínský Milan
od 8.SN, 30.1.1990, 41
Lentvorský Jaroslav , předseda VMI-SN
1.SN, 12.6.1986, 5; 16,17,18 T.4, usn. 4,5
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221

Výbor pro kulturu a výchovu
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předsedkyně: Lefflerová Nina, od 1.SN, 12.6.1986, 31, rez. 29.1.1990
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Andrš Josef, rez. 29.1.1990
Bočková Jiřina
Návratová Hana, odv. 29.1.1990
Stütz František
Šuterová Věra
Veselá Jiřina, rez. 29.1.1990
Borisová Zdena
Dvorský Jozef
Lefflerová Nina, rez. 29.1.1990
Nováček Zdenko, zemřel 14.8.1987
Riško Ján, odv. 29.1.1990
Vitézová Erika
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Marušinec Ivan
od 6.FS, 9.-10.11.1987, 9
Koyš Pavol, uvolněn na vl. žádost - 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Hyková Blanka - předsedkyně, od 8.SN, 30.1.1990, 41
Lajkep Miroslav
Šolce Jan
Němcová Dana
Fabián Josef - uvolněn 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 27
Rašev Petr
Kulan Peter
Popély Gyula
Machalík Jiří
od 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 28
Gecko Petr
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221

Výbor zahraniční
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: Štáfek Václav, od 1.SN, 12.6.1986, 31, rez. 28.12.1989
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Himl Antonín, zemřel
Hrbolický Jaroslav
Marešová Anna, odv. 29.1.1990
Rusov Karel, rez. 16.1.1990
Hlaváč Anton, rez. 29.1.1990
Lisčák Vladislav
Kožík Viliam, rez. 14.2.1989
Štáfek Václav, rez. 23.1.1990
Šutka Mikuláš, předseda, odv. 29.1.1990
Švestka Bedřich, odv. 29.1.1990
Dobrovolný Jozef
Požgaiová Alena
Prievozníková Irena
Turošík Juraj
od 10.FS, 14.-16.6.1988, 7
Trávníček Tomáš, rez. 23.1.1990
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Kunkela Josef
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Vlček Eduard - předseda - 8.SN, 30.1.1990, 41
Novotný Josef
Lajkep Miroslav
Mezník Jaroslav
Deyl Vojtěch
Zelenay Roman
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221

Výbor pro průmysl, dopravu a obchod
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: Křenek Drahoslav, od 1.SN, 12.6.1986, 31, do 8.SN, 30.1.1990, 39 (vzdal se funkce)
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33:
Dýčková Hana, rez. 23.1.1990
Dvořák Ladislav, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Habáň František
Haičman Oldřich, rez. 29.1.1990
Juchelka Jiří
Křenek Drahoslav
Kukrál Stanislav, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Strnadová Jindřiška
Sytný Zdeněk, rez. 28.12.1989
Trejbal Josef, rez. 29.1.1990
Žižka Jaroslav
Balla Zoltán
Blažej Anton, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Daráž Karol
Golab Vladimír
Hojnoš Emil, odv. 29.1.1990
Hrebík Jozef, do 14.FS, 20.-21.6.1989, 12, uvolněn, rez. 16.1.1990
Martinčičová Viera, rez. 29.1.1990
Mráz Ladislav
Pargáč Lambert
Pažická Irena
Zán Ján
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Nemcsková Helena
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Vokál Václav
Andrýsek Milan
Hruška Milan
Fabián Josef
Kontra Martin - předseda od 8.SN, 30.1.1990, 41
Lentvorský Jaroslav
od 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 28
Kos Jaroslav
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221

Výbor pro zemědělství a výživu
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předsedkyně: Kancírová Dana - od 1.SN, 12.6.1986, 31, rez. 23.1.1990
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Balánová Irena
Benešová Zdeňka
Kancírová Dana - rez. 23.1.1990
Macek Božík
Řehková Marie
Říčánková Anděla
Veselá Jana, odv. 29.1.1990
Zíka Miloslav
Buban Slavko, odv. 30.1.1990
Kováč Zdeněk
Pálová Viola, odv. 30.1.1990
Parkánský Karol
Rusnák Michal
Šagát Jozef
Škoviera Šimon
Vargová Anna
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Vinter Radomír, ing., CSc.
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Lux Josef - předseda od 8.SN, 30.1.1990, 41
Hladík Jaroslav
Kovář Mojmír
od 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 28
Sýkora Michal
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221

Výbor pro sociální politiku
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předsedkyně: Horečná Irena, od 1.SN, 12.6.1986, 31
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Erban Evžen, rez. 29.1.1990
Hanák Stanislav
Huml Alois, odv. 30.1.1990
Kocinová Božena
Michlová Hana
Slavětínský Milan
Gogová Viera
Horečná Irena - předsedkyně
Konvit Ján
Silvanová Eva
Šádek František
Trško Štefan
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Pilch Gustav, ing.
Beňo Mikuláš, rez. 29.1.1990
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Roček Miroslav
Svoboda Jan
Kučerák Jozef, do 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 27 (uvolněn)
Seman Karol
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214

Výbor branný a bezpečnostní
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: Nejezchleb Richard, od 1.SN, 12.6.1986, 31, rez. 23.1.1990
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Blahník Miloslav
Čáslavská Pavla
Čubár Václav
Trochtová Dana
Vacek Miroslav, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Muržic Anton
Nejezchleb Richard, rez. 23.1.1990
Nemcsková Helena, 14.FS, uvolněna
Šarišská Ema
Zagiba Dezider, rez. 23.1.1990
od 10.FS, 14.-16.6.1988, 7
Pirč J., rez. 16.1.1990
Návratová H., 14.FS - uvolněna
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Hrebík Jozef, od 14.FS, rezignace 16.1.1990
Nový Václav, ing., do 8.SN, 30.1.1990, 30
Mixan Josef
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Lis Ladislav - předseda od 8.SN, 30.1.1990, 41
Andrýsek Milan
Mičieta Igor
Glezgo Štefan
Hrušovský Pavel
Orban Peter
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4. usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 36 T.254, usn. 221 (př. VBB-SN)

Výbor ústavně právní
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: František Samec, od 1.SN, 12.6.1986, 31, do 8.SN, 30.1.1990, 7, oznámena rezignace
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Hyková Blanka, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Hrdličková Marie
Jenerál Jaroslav, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Kantorová Hana, odv. 29.1.1990 (P-SN)
Krauskopf Evžen
Nemec Anton
Samec František, rez. 23.1.1990 (P-SN)
Švehlíková Jaroslava
Vlček Eduard, do 8.SN, 30.1.1990, 30
Comba Jozef
Hlaď Imrich
Horňáčková Dana
Kollárová Alžběta, odv. 30.1.1990 (P-SN)
Micovčin Vasil
Pampúch Ján, odv. 29.1.1990 (P-SN)
Passia Dušan, rez. 23.1.1990 (P-SN)
Sidó Zoltán
Stank Jozef, do 8.SN, 30.1.1990, 30
do 3.SN, 19.5.1987, 6
Dalibor Hanes, rez. 23.1.1990
Evžen Erban, do 14.FS, 20.-21.6.1989, 2
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 2
Priesnitz Alois
od 8.SN, 30.1.1990
Mikule Vladimír, předseda od 8.SN, 30.1.1990, 41
Cuhra Jaroslav
Stome Karol
Pithart Petr, do 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 27
Muraško Pavel
Posluch Marian
Olej Jozef
Janočko Vladimír
Hrušovský Pavel
od 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 28
Ctibor Tomáš
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
3.SN, 19.5.1987, 1; 6 usn. 34
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 36 T.254, usn. 221, (př. VÚP-SN)

Výbor pro plán a rozpočet
Zřízen:1.SN, 12.6.1986, 16
Předseda: Csémi Jozef, od 1.SN, 12.6.1986, 31
Členové: od 1.SN, 12.6.1986, 33
Brabec Jaroslav
Frýbochová Dagmar
Hrabíková Anna
Klůzová Vítězslava
Lietavská Zdeňka
Peklo Miloš
Říman Josef, rez. 13.12.1989
Servus Bohumil
Vomastek Zdeněk
Zahradník Jindřich, rez. 13.12.1989
Andrejová Terézia, rez. únor 1990
Balog Ernest, odv. 29.1.1990
Csémi Jozef, předseda
Fundák Jozef
Hrubjak Ivan
Ivaničová Helena
Mede Gejza
Štancl Miloslav, odv. 29.1.1990
Štefánik Marián, odv. 30.1.1990
Várady Michal
od 10.FS, 14.-16.6.1988, 7
Sabolčík Michal, rez. 29.1.1990
Veselá Jiřina, uvolněna na 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
od 14.FS, 20.-21.6.1989, 12
Doležal Jiří
od 8.SN, 30.1.1990, 30
Zeman Miloš
Suchán Pavel
Červenka Zdenek
Novák Ivo
Nemethová Zsuzsa
Kučerák Jozef
od 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 28
Toman Miroslav
Kočtúch Hvezdoň
1.SN, 12.6.1986, 9; 27 T.4, usn. 8
11; 31 T.4, usn. 10
13; 33 T.4, usn. 12
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214

Výbor pro životní prostředí
Zřízen:6.SN, 12.12.1989, 19
Předseda: Holčík Juraj, od 8.SN, 30.1.1990, 41
Členové: od 8.SN, 30.1.1990, 30
Řeková Marie
Krauskopf Evžen
Brodský Petr
Chromý Heřman
Glac Jaromír
Nový Václav
Hadrava Jan
Peklo Miloš
Holčík Juraj - předseda
Mesík Juraj
Kočicová Magdalena
Šulka František
Duray Miklós
Blažej Anton
Dúka Alojz
Borisová Zdena
6.SN, 12.12.1989, 4; 17 pozn.: byl jen ustanoven
8.SN, 30.1.1990, 3; 30 T.253, usn. 214
4; 41 T.254, usn. 221


Přihlásit/registrovat se do ISP