Předsednictvo SN

Předseda SN

Hanes Dalibor

zvolen: 1.SN, 12.6.1986, 23
rezignace: 9.3.1987, 2.SN, 23.3.1987, 8
1.SN, 12.6.1986, 7; 24 pozn.: projev ke zvolení předsedou SN

Ján Janík

zvolen: 2.SN, 23.3.1987, 10
rezignace: 6.SN, 12.12.1989, 5
2.SN, 23.3.1987, 2; 11 pozn.: projev ke zvolení předsedou SN

Anton Blažej, akad.

zvolen: 6.SN, 12.12.1989, 9
rezignace: 7.SN, 28.12.1989, 5
pozn.: vzdal se funkce
6.SN, 12.12.1989, 1; 7 usn. 192
;9pozn.: projev po zvolení předsedou SN
7.SN, 28.12.1989, -; 5 pozn.: oznámeno

Jozef Stank

zvolen: 7.SN, 28.12.1989, 6
7.SN, 28.12.1989, 1; 6 usn. 194, pozn.: a převzal řízení schůze
;7pozn.: projev po zvolení

Místopředseda P-SN

Václav Štáfek

zvolen: 1.SN, 12.6.1986, 31
rezignace: 6.SN, 12.12.1989, 16 pozn.: uvolnění

Členové

Hyková Blanka

zvolena: 6.SN, 12.12.1989, 21
6.SN, 12.12.1989, 3; 16 usn. 182

Sytný Zdeněk

zvolen: 1.SN, 12.6.1986, 31
rezignace: 7.SN, 28.12.1989, 12

Vlček Eduard

zvolen: 1.SN, 12.6.1986, 31

Daráž Karol

zvolen: 1.SN, 12.6.1986, 31
rezignace: 8.SN, 30.1.1990, 36
pozn.: vzdal se funkce

Ivaničová Helena

zvolena: 1.SN, 12.6.1986, 31
rezignace: 7.SN, 28.12.1989, 12
pozn.: odstoupila z funkce vzhledem k zájmu zastoupení bezpart. posl. 13.12.1989 - P-SN

Trško Štefan

zvolen: 7.SN, 28.12.1989, 14

Hanák Stanislav

zvolen:

7.SN, 28.12.1989, 14

Kučerák Jozef

zvolen:

8.SN, 30.1.1990, 39

Ověřovatelé SN
1.SN, 12.6.1986, 14; 33 T.4, usn. 13, pozn.: volba ověřovatelů SN
8.FS, 30.1.1990, 4; 39 T.254, usn.117, pozn.: volba ověřovatelů SN

Ověřovatelé:

od 1.SN, 12.6.1986, 33

Balog Ernest (Sl), odv. 29.1.1990

Klůsová Vítězslava (Č)

Kocinová Božena (Č)

Pampúch Ján (Sl), odv. 29.1.1990

Pažická Irena (Sl)

Rusnák Michal (Sl)

Strnadová Jindřiška (Č)

Veselá Jana (Č), odv. 29.1.1990

od 8.SN, 30.1.1990, 39

Servus Bohumil

Mičieta Igor

Janočka VladimírPřihlásit/registrovat se do ISP