Předpis 543/2020 Sb.

Citace543/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Částka223 (23. 12. 2020)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
678 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 


ISP (příhlásit)