Předpis 163/2024 Sb.

Citace163/2024 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka163 (19. 6. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
570 Novela z. o investičních společnostech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)