Předpis 220/1991 Sb.

Citace220/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Částka44 (31. 5. 1991)
Účinnostod 1. 6. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
220 Návrh zákona o České lékařské, stomatolog. a lékárn. komoře
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních1
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)2
111/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě4


ISP (příhlásit)