[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl IV. Praha 1846, s. 413-525.]

Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1453 do 1490

č. 1Články žádostí zemských před uwedením krále Ladislawa do králowstwí. Bez dat.
č. 2Odpowěd krále Ladislawa na žádosti stawůw králowstwí Českého. We Wídni, 1453, 1 Mai.
č. 3Přísaha krále Ladislawa na pomezí králowstwí Českého učiněná. B. d. (r. 1453.)
č. 4Zápis sněmowní o naprawení řádu zemského. 1453, w měs. Nov.
č. 5Jednání stawůw králowstwí Českého k urownání nesnází wzniklých mezi králem a císařem Fridrichem Rakauským. R. 1455 a 1456
A)Poselstwí od krále Ladislawa k stawům Českým
B)Poselstwí od stawů král. Českého k císaři Fridrichowi. R. 1456, (m. Mart.)
C) Poselstwí od stawůw král. Českého ku králi Ladislawowi. (R. 1456.)
č. 6Sněmowní nařízení o minci a měnách po králowstwi Českém. R. 1460
č. 7Sněmowní zápis r. 1462, dne 4 Oct.
č. 8Krále Jiřího zápis o naprawení mince w Čechách. W Praze 1469, 5 Jun.
č. 9Sněmowní zápis o hotowosti weřejné w krajích pro obhájení země České. W Praze, 1470, 14 Mart.
č. 10Žádosti zemské na sněmu při wolení krále Wladislawa II ohlášené. (Na Kutné hoře, 1471, konec měs. Máje.)
č. 11Zápis od krále Wladislawa stawům králowstwí Českého na wolení swé daný. W Krakowě, 16 Juni, 1471.
č. 12Zdání pánůw koruny České ku králi Polskému Kazimírowi, jakowá odpowěd by Matiášowi Uherskému w příčině králowstwí Českého dána býti měla. R. 1471.
č. 13Zápis sjezdu Německo-Brodského (po zawřeném příměří Budinském) o wedení pokojného řádu w zemi a koruně České až do 1 Máje 1473. R. 1472, 10 Jun.
č. 14Zápis sjezdu Nisského (1473, 24 Mart.- 25 Apr. o prodlaužení příměří a řádůw pokojných mezi králowstwími Českým, Uherským a Polským. R. 1473, (m. Apr.)
č. 15Zápis sněmu Benešowského (1473, 27 Mai-9 Jun.) 1473, Jun.
č. 16Wýtah z podobného zápisu sněmowního w Brně od stawůw Morawských učiněného. W Brně 1473, 27 Jun.
č. 17Ředitelé králowstwí Českého pokládají nowý sněm zemi České do města Benešowa. W Čáslawi, 1473, 8 Nov.
č. 18Zápis sněmu Benešowského r. 1474, (4 Jan. - 27 Feb.)
č. 19Zápis sjezdu krajůw Plzenského, Práchenského a Podbrdského. W Plzni, 1474,12 Apr.
č. 20Pamět od stawu městského w Čechách králi Wladislawowi podaná s radau, kterakby dobré swé opatřiti měl. B. d. (R. 1474.)
č. 21Smlauwa prwní mezi králi, králem Matiášem Uherským etc. a králem Wladislawem Českým učiněná, kterážto jest potom w některých artikulích změněna. W Brně. 1478, 28 Mart.
č. 22Konečná smlúwa o pokoj mezi králi, králem Matiášem a Wladislawem, a králowstwími Českým i Uherským. W Budíně, 1478, 30 Sept.
č. 23Zápisy sněmu Swatowáclawského r. 1479
A) Zápis prwní, 1479, 6 Oct.
B) Druhý zápis, 1479, 7 Oct.
č. 24Zápis sjezdu Swatotomášského r. 1479. W Praze, 1479, 22 Dec.
č. 25Zápis umluwy na zachowání pokoje mezi stranami pod obojí a pod jednau w Čechách. W Praze, 1481, 31 Jul.
č. 26Přednesení wyslaných z města Pražského na sněmu w Kutné hoře držaném. R. 1484, m. Febr.
č. 27Zápis nowé jednoty strany pod obojí w Čechách o hájení práw a sprawedliwostí swých. B. m. 1484, 25 Sept.
č. 28Zápis sněmu Kutnohorského o pokoji a swobodě náboženstwí w Čechách. Na Hoře Kutné, 1485, 13 Mart.
č. 29Zápis sněmu Swatowáclawského r. 1485 o minci. W Praze, 1485, 13 Oct.
č. 30Zápis sněmowní r. 1486. W Praze, 1486, 17 Febr.
č. 31Rozsudek krále Wladislawa we při mezi stawy panským a rytieřským o sedánie w saudu zemském
č. 32Sněmowní zápis r. 1487. W Praze, 1487, 1 Oct.
č. 33Psaní hejtmanůw králowstwí Českého ke stawům markrabstwí morawského o jednání obau zemí společné proti aukladům králi Wladislawowi z Říše strojeným. W Praze, 1490, 27 Dec.


Přihlásit/registrovat se do ISP