29.

Zápis sněmu Swatowáclawského r. 1485 o minci.

W Praze, 1485, 13. Okt. (z rkp. Talmb. f. 220 etc.)

Anno etc. LXXXV, feria V ante Galli: Stalo se obecné swolenie při swatém Wáclawě na sněmě držaném, což se mince a peněz bránie dotýče: kniežata, páni, rytieřstwo i města ráčili jsú před se wzíti zřiezenie slawné paměti krále Jiřieho, a tak jakž jest zřiezeno a dskami zapsáno, a to takto: že groš český, ten má jíti, a tomu groši sedm peněz rowných jakž se nynie dělají, mají za ten groš platiti, a tyto prwnější penieze horské, kteréž w haléři jdú, těch má jíti čtrnácte za český groš, a dwa ta haléře za tento peníz má platiti; a po dnešní den nemají wiece slúti penieze, ale haléři, a tak aby před se již w haléři šli; a již má ty haléře každý bráti, za ně kupowati i prodáwati. A tak w každém městě aby to bylo opatřeno úředníky, aby týž haléř před se na též míře šel, jako prwé, aby zaň nebylo dráže kupowáno ani prodáwáno; a také páni i rytieřstwo i jiní wšickni mají ty haléře w úrocích od swých lidí bráti, a čtrnácte za groš, kteřížby lidé neměli českých grošuow anebolito peněz, aby mohli swých pánuow haléři odbyti. Také jest znamenitě swoleno, uherský zlatý má platiti bez jednoho puol kopy grošuow českých, a též peněz také bez jednoho puol kopy grošuow českých, a haléřuow za týž zlatý uherský padesáte osm grošuow; a rýnský má platiti XXI 1/2 grošuow českých a peniez tolikéž XXI 1/2 grošuow a haléřuow XLIII groš. A jestli žeby kto toto swolenie přerušil a z něho wystúpil, buď ktož koliwěk, král JMt, kniežata i s pány i s rytieřstwem i s městy ráčí se proti takowým míti jako proti rušiteli obecného dobrého. Gerlické penieze kteříž mají, aby jich odbyli po čtyřech neděléch od swatého Hawla, a potom aby jich žádný wiece nebral; a Kladská mince ta se nezapowiedá bráti. A to w každém městě aby bylo prowoláno.Přihlásit/registrovat se do ISP