3.

Přísaha krále Ladislawa na pomezí králowstwí Českého učiněná.

B. d. (r. 1453.) (Z rkp. Šternb.)

My Ladslaw, božie milosti král wolený Český, wstupujíce nynie a přijati jsúce do téhož králowstwie Českého, slibujeme a přísaháme napřed pánu bohu i obywatelóm téhož králowstwie, že každý staw duchowní, swětský i wšechny obywatele w témž králowstwí máme a chcme zachowati a držeti i jich brániti w práwiech jich, swobodách, zápisiech, privilegiích i w obyčejích z staradáwna držalých, a dále že mezí a příslušenstwí téhož králowstwie nebudem odlučowati ani jich umenšowati, ale je rozmnožowati a šířiti, což najwiec moci budem, wedle moci a dostatečnosti našie, i wšecky wěci že činiti budem ke cti a k užitku nadepsaného králowstwie, tak jakož jsú najoswiecenější předkowé naši králowé w témž swrchupsaném králowstwí činili. Tak nám pán buoh pomáhaj i wšichni swětie.Přihlásit/registrovat se do ISP